تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ شنبه ۱۳ بهمن  

 به اطلاع اعضای هیات علمی و کارکنان می رساند ، انجام آزمایش قند خون از ساعت 8  تا9   در نمازخانه طبقه همکف ساختمان شماره 1 برگزار خواهد شد. شرکت کنندگان لازم است از 10 ساعت قبل ناشتا باشند.