تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۵ بهمن  

به اطلاع اعضای هیات علمی و کارکنان می رساند ، کارگاه احیا  روز 15 بهمن برگزار نخواهد شد. تاریخ برگزاری کارگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.