تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ جمعه ۱۹ بهمن  

 گالری عکس

به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی،  نشست دو جانبه مرکز رشدفناوری سلامت دانشکده پیراپزشکی و بیمارستان مرکز طبی کودکان با حضور دکتر چنگیزی رییس دانشکده، دکتر قاضی سعیدی معاون پژوهشی، دکتر نیک منش مدیر بیمارستان مرکز طبی کودکان، دکتر محمدپور ، دکتر شیخ شعاعی استاد راهنمای پروژه و اعضای شورای سیاست گذاری مرکز رشد فناوری سلامت این دانشکده سه شنبه 16 بهمن 97 در سالن اجتماعات برگزار شد. 
در این جلسه دکتر چنگیزی به بیان توضیحاتی پیرامون هدف از تاسیس مرکز رشد پرداخت و گفت: با توجه به این امر که یکی از ویژگی های دانشگاه های نسل سوم کاربردی کردن دانش است ما در این مرکز دستورالعمل و شیوه نامه تصویب پایان نامه ها مبتنی بر نیاز جامعه را تدوین کردیم و اکنون پایان نامه های دانشجویان به این سمت سوق داده شده است. یکی ازاین پایان نامه ها، پژوهشی با عنوان نقش کتابدار بالینی در بهبود  فرآیند تصمیم گیری های بالینی در بخش مراقبت ویژه کودکان در بیمارستان مرکز طبی کودکان است که به دنبال اجرایی شدن آن هستیم.
دکتر شیخ شعاعی استاد راهنما و فرزانه حبیبی دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی به بیان توضیحاتی در خصوص ویژگی ها و روش اجرایی این پژوهش پرداختند.
در زمینه چالش ها و روش های اجرایی این پژوهش بین افراد بحث و تبادل نظر صورت گرفت.