برگزاری جلسه بررسی فرآیندهای میز خدمت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه بررسی فرآیندهای میز خدمت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۸ تير
جلسه بررسی فرآیندهای میز خدمت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده پیراپزشکی برگزار شد.
بیشتر بخوانید
برگزاری اولین دورهمی مجازی دانشکده پیراپزشکی
برگزاری اولین دورهمی مجازی دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۸ تير
اولین دورهمی مجازی دانشکده پیراپزشکی برگزار شد.
بیشتر بخوانید
تقدیر از دو فرآیند برتر دانشکده پیراپزشکی در سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
تقدیر از دو فرآیند برتر دانشکده پیراپزشکی در سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۵ تير
از دو فرآیند برتر دانشکده پیراپزشکی در سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری تقدیر شد.
بیشتر بخوانید
وبینار کاربرد انفورماتیک سلامت در دنیای امروز دانشکده پیراپزشکی برگزار خواهد شد
وبینار کاربرد انفورماتیک سلامت در دنیای امروز دانشکده پیراپزشکی برگزار خواهد شد
۱۳۹۹ يکشنبه ۸ تير
وبینار کاربرد انفورماتیک سلامت در دنیای امروز دانشکده پیراپزشکی برگزار خواهد شد.
بیشتر بخوانید
اطلاعیه برگزاری اولین دورهمی مجازی دانشکده پیراپزشکی
اطلاعیه برگزاری اولین دورهمی مجازی دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۵ تير
اطلاعیه برگزاری اولین دورهمی مجازی دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری جلسه دوم وبینار تصویربرداری در سکته مغزی حاد در دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه دوم وبینار تصویربرداری در سکته مغزی حاد در دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۰ تير
جلسه دوم وبینار تصویربرداری در سکته مغزی حاد در دانشکده پیراپزشکی برگزار شد.
بیشتر بخوانید
دفاع از پایان نامه حمیده اسداله خان دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی
دفاع از پایان نامه حمیده اسداله خان دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۰ تير
والی از پایان‌نامه خود با عنوان طراحی، ایجاد و ارزیابی پرونده الکترونیک پزشکی زخم پای دیابتی دفاع کرد.
بیشتر بخوانید
برگزاری جلسه هیات رییسه دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه هیات رییسه دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۹ يکشنبه ۸ تير
جلسه هیات رییسه دانشکده پیراپزشکی برگزار شد.
بیشتر بخوانید
برگزاری وبینار تصویربرداری در سکته مغزی حاد در دانشکده پیراپزشکی
برگزاری وبینار تصویربرداری در سکته مغزی حاد در دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۹ جمعه ۶ تير
وبینار تصویربرداری در سکته مغزی حاد در دانشکده پیراپزشکی برگزار شد.
بیشتر بخوانید
دومین جلسه وبینار تصویربرداری در سکته مغزی حاد در دانشکده پیراپزشکی برگزار خواهد شد
دومین جلسه وبینار تصویربرداری در سکته مغزی حاد در دانشکده پیراپزشکی برگزار خواهد شد
۱۳۹۹ چهارشنبه ۴ تير
دومین جلسه وبینار تصویربرداری در سکته مغزی حاد 9 تیر99 در دانشکده پیراپزشکی برگزار خواهد شد.
بیشتر بخوانید
دفاع از پایان نامه آرزو برادران دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی
دفاع از پایان نامه آرزو برادران دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۴ تير
برادران از پایان‌نامه خود با عنوان طراحی، ایجاد و ارزیابی سامانه ثبت بیماران با دردهای مزمن دفاع کرد.
بیشتر بخوانید
گفت و گو با محمد حسینی روندی دانشجوی دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی دانشکده پیراپزشکی
گفت و گو با محمد حسینی روندی دانشجوی دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۹ دوشنبه ۲ تير
به بهانه دفاع از رساله محمد حسینی روندی دانشجوی دوره دکتری تخصصی رشته انفورماتیک پزشکی دانشکده پیراپزشکی با او گفت و گو کردیم.
بیشتر بخوانید