انتصاب سركار خانم دكتر عباسی به عنوان دبیر واحد نوآوری دانشکده پيراپزشكي
انتصاب سركار خانم دكتر عباسی به عنوان دبیر واحد نوآوری دانشکده پيراپزشكي
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۹ خرداد
انتصاب سركار خانم دكتر عباسی به عنوان دبیر واحد نوآوری دانشکده پيراپزشكي
بیشتر بخوانید
برگزاری یازدهمین جلسه بررسی پروژه های نوآوری در حیطه آموزش دانشکده پیراپزشکی
برگزاری یازدهمین جلسه بررسی پروژه های نوآوری در حیطه آموزش دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۹ خرداد
جلسه بررسی پروژه های نوآوری در حیطه آموزش دانشکده پیراپزشکی برگزار شد.
بیشتر بخوانید
برگزاري كارگاه آشنايي با نرم افزار Free plan در دانشكده پيراپزشكي
برگزاري كارگاه آشنايي با نرم افزار Free plan در دانشكده پيراپزشكي
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۹ خرداد
كارگاه آشنايي با نرم افزار Free plan در دانشكده پيراپزشكي برگزار شد.
بیشتر بخوانید
برگزاري جلسه تبيين جشنواره مجازي عملكرد نوآورانه در دانشكده پيراپزشكي
برگزاري جلسه تبيين جشنواره مجازي عملكرد نوآورانه در دانشكده پيراپزشكي
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۹ خرداد
جلسه تبيين جشنواره مجازي عملكرد نوآورانه در دانشكده پيراپزشكي برگزار شد.
بیشتر بخوانید
برگزاری جلسه کانون پزشکی از راه دور در ستاد نوآوری دانشگاه
برگزاری جلسه کانون پزشکی از راه دور در ستاد نوآوری دانشگاه
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۹ خرداد
برگزاری جلسه کانون پزشکی از راه دور در ستاد نوآوری دانشگاه
بیشتر بخوانید