گزارش تصویری وبینار تازه های کرونا در دانشکده پیراپزشکی
گزارش تصویری وبینار تازه های کرونا در دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
گزارش تصویری وبینار تازه های کرونا در دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
آخرین جلسه وبینار از سلسله وبینار تصویربرداری پرفیوژن در سکته مغزی حاد در دانشکده پیراپزشکی
آخرین جلسه وبینار از سلسله وبینار تصویربرداری پرفیوژن در سکته مغزی حاد در دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۵ تير
آخرین جلسه وبینار از سلسله وبینار تصویربرداری پرفیوژن در سکته مغزی حاد در دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری جلسه هیات رییسه دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه هیات رییسه دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير
برگزاری جلسه هیات رییسه دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری وبینار کاربرد انفورماتیک سلامت در دنیای امروز دانشکده پیراپزشکی
برگزاری وبینار کاربرد انفورماتیک سلامت در دنیای امروز دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير
برگزاری وبینار کاربرد انفورماتیک سلامت در دنیای امروز دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
گزارش تصویری جلسه هماهنگی فرآیندهای دانشجویی و فرهنگی در میز خدمت دانشکده پیراپزشکی
گزارش تصویری جلسه هماهنگی فرآیندهای دانشجویی و فرهنگی در میز خدمت دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۷ تير
گزارش تصویری جلسه هماهنگی فرآیندهای دانشجویی و فرهنگی در میز خدمت دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
گزارش تصویری اولین دورهمی مجازی دانشکده پیراپزشکی
گزارش تصویری اولین دورهمی مجازی دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۷ تير
گزارش تصویری اولین دورهمی مجازی دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری از نگاه دوربین دانشکده پیراپزشکی
سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری از نگاه دوربین دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۵ تير
سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری از نگاه دوربین دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
جلسه مشترک مرکز رشد فناوری سلامت و خیرین دانشکده پیراپزشکی
جلسه مشترک مرکز رشد فناوری سلامت و خیرین دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۰ تير
جلسه مشترک مرکز رشد فناوری سلامت و خیرین دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری جلسه دوم وبینار تصویربرداری در سکته مغزی حاد در دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه دوم وبینار تصویربرداری در سکته مغزی حاد در دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۰ تير
برگزاری جلسه دوم وبینار تصویربرداری در سکته مغزی حاد در دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
دفاع از پایان نامه حمیده اسداله خان والی دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی
دفاع از پایان نامه حمیده اسداله خان والی دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۰ تير
دفاع از پایان نامه حمیده اسداله خان والی دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری جلسه هیات رییسه دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه هیات رییسه دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۹ يکشنبه ۸ تير
برگزاری جلسه هیات رییسه دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری وبینار تصویربرداری در سکته مغزی حاد در دانشکده پیراپزشکی
برگزاری وبینار تصویربرداری در سکته مغزی حاد در دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۴ تير
برگزاری وبینار تصویربرداری در سکته مغزی حاد در دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید