برگزاری جلسه کمیته توسعه و آموزش دانشجویی دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه کمیته توسعه و آموزش دانشجویی دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۵ مهر
برگزاری جلسه کمیته توسعه و آموزش دانشجویی دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری کارگاه آشنایی دانشجویان ورودی جدید دانشکده پیراپزشکی با آئین نامه و شیوه نامه انضباطی
برگزاری کارگاه آشنایی دانشجویان ورودی جدید دانشکده پیراپزشکی با آئین نامه و شیوه نامه انضباطی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر
برگزاری کارگاه آشنایی دانشجویان ورودی جدید دانشکده پیراپزشکی با آئین نامه و شیوه نامه انضباطی
بیشتر بخوانید
برگزاری جلسه دوم آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده پیراپزشکی با مرکز رشد فناوری سلامت، کافه سلامت، میز خدمت و پایان‌نامه محصول محور
برگزاری جلسه دوم آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده پیراپزشکی با مرکز رشد فناوری سلامت، کافه سلامت، میز خدمت و پایان‌نامه محصول محور
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۲ مهر
برگزاری جلسه دوم آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده پیراپزشکی با مرکز رشد فناوری سلامت، کافه سلامت، میز خدمت و پایان‌نامه محصول محور
بیشتر بخوانید
برگزاری جلسه کمیته صیانت از حقوق شهروندی دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه کمیته صیانت از حقوق شهروندی دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۲ مهر
برگزاری جلسه کمیته صیانت از حقوق شهروندی دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری جلسه کمیته مراسم ها و تشریفات دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه کمیته مراسم ها و تشریفات دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۱ مهر
برگزاری جلسه کمیته مراسم ها و تشریفات دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری جلسه کمیته ایمنی، بهداشت و سلامت دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه کمیته ایمنی، بهداشت و سلامت دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۱ مهر
برگزاری جلسه کمیته ایمنی، بهداشت و سلامت دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری آشنایی با طرح های فناورانه در دانشکده پیراپزشکی
برگزاری آشنایی با طرح های فناورانه در دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۱ مهر
برگزاری آشنایی با طرح های فناورانه در دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری کمیته بین الملل دانشکده پیراپزشکی
برگزاری کمیته بین الملل دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۸ شنبه ۲۰ مهر
برگزاری کمیته بین الملل دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری کارگاه شیوه افزایش استناد به تولیدات علمی در دانشکده پیراپزشکی
برگزاری کارگاه شیوه افزایش استناد به تولیدات علمی در دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۸ شنبه ۲۰ مهر
برگزاری کارگاه شیوه افزایش استناد به تولیدات علمی در دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری جلسه مرکز رشد فناوری سلامت دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه مرکز رشد فناوری سلامت دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۸ شنبه ۲۰ مهر
برگزاری جلسه مرکز رشد فناوری سلامت دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری جلسه کمیته تجهیزات آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه کمیته تجهیزات آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۸ شنبه ۲۰ مهر
برگزاری جلسه کمیته تجهیزات آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۸ سه شنبه ۱۶ مهر
برگزاری جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید