برگزاری جلسه داخلی مرکز رشد فناوری سلامت دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه داخلی مرکز رشد فناوری سلامت دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن
برگزاری جلسه داخلی مرکز رشد فناوری سلامت دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
دفاع از پایان نامه طالبیان دانشجوی کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
دفاع از پایان نامه طالبیان دانشجوی کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ دي
دفاع از پایان نامه طالبیان دانشجوی کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
بیشتر بخوانید
برگزاری جلسه داخلی مرکز رشد فناوری سلامت دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه داخلی مرکز رشد فناوری سلامت دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ دي
برگزاری جلسه داخلی مرکز رشد فناوری سلامت دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری اولین جلسه شورای فناورانه دانشکده پیراپزشکی
برگزاری اولین جلسه شورای فناورانه دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ دي
برگزاری اولین جلسه شورای فناورانه دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری مراسم یادبود درگذشت تعدادی از اعضای خانواده دکتر شمسی عضو هیات علمی دانشکده پیراپزشکی در حادثه کرمان
برگزاری مراسم یادبود درگذشت تعدادی از اعضای خانواده دکتر شمسی عضو هیات علمی دانشکده پیراپزشکی در حادثه کرمان
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ دي
برگزاری مراسم یادبود درگذشت تعدادی از اعضای خانواده دکتر شمسی عضو هیات علمی دانشکده پیراپزشکی در حادثه کرمان
بیشتر بخوانید
برگزاری جلسه هیات رییسه دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه هیات رییسه دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ دي
برگزاری جلسه هیات رییسه دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری جلسه هم اندیشی هیات رییسه و مدیران گروه های آموزشی دانشکده پیراپزشکی با دبیر ستادشاهد و ایثارگران دانشگاه
برگزاری جلسه هم اندیشی هیات رییسه و مدیران گروه های آموزشی دانشکده پیراپزشکی با دبیر ستادشاهد و ایثارگران دانشگاه
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۵ دي
برگزاری جلسه هم اندیشی هیات رییسه و مدیران گروه های آموزشی دانشکده پیراپزشکی با دبیر ستادشاهد و ایثارگران دانشگاه
بیشتر بخوانید
برگزاری جلسه داخلی مرکز رشد فناوری سلامت دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه داخلی مرکز رشد فناوری سلامت دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۵ دي
برگزاری جلسه داخلی مرکز رشد فناوری سلامت دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۵ دي
برگزاری جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
دفاع از پایان نامه ساره اکبری دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشکده پیراپزشکی
دفاع از پایان نامه ساره اکبری دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۵ دي
دفاع از پایان نامه ساره اکبری دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری کارگاه طراحی پرایمر در دانشکده پیراپزشکی
برگزاری کارگاه طراحی پرایمر در دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۳ دي
برگزاری کارگاه طراحی پرایمر در دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
دفاع از پایان نامه محمد شریف عسگری دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشکده پیراپزشکی
دفاع از پایان نامه محمد شریف عسگری دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۳ دي
دفاع از پایان نامه محمد شریف عسگری دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید