برگزاری جلسه آشنایی با سامانه علم سنجی در دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه آشنایی با سامانه علم سنجی در دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۷ تير
برگزاری جلسه آشنایی با سامانه علم سنجی در دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری دومین جلسه هم اندیشی رییس دانشکده پیراپزشکی با کارکنان حوزه های پژوهشی، آموزشی، دانشجویی و فرهنگی و گروه های آموزشی
برگزاری دومین جلسه هم اندیشی رییس دانشکده پیراپزشکی با کارکنان حوزه های پژوهشی، آموزشی، دانشجویی و فرهنگی و گروه های آموزشی
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۵ تير
برگزاری دومین جلسه هم اندیشی رییس دانشکده پیراپزشکی با کارکنان حوزه های پژوهشی، آموزشی، دانشجویی و فرهنگی و گروه های آموزشی
بیشتر بخوانید
جلسه کمیته صیانت از حقوق شهروندی دانشکده پیراپزشکی
جلسه کمیته صیانت از حقوق شهروندی دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۴ تير
جلسه کمیته صیانت از حقوق شهروندی دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری مرحله دوم مصاحبه آزمون دکتری تخصصی رشته مدیریت اطلاعات سلامت در دانشکده پیراپزشکی
برگزاری مرحله دوم مصاحبه آزمون دکتری تخصصی رشته مدیریت اطلاعات سلامت در دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۴ تير
برگزاری مرحله دوم مصاحبه آزمون دکتری تخصصی رشته مدیریت اطلاعات سلامت در دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
دومین جلسه کمیته بهداشت، سلامت، ایمنی در دانشکده پیراپزشکی
دومین جلسه کمیته بهداشت، سلامت، ایمنی در دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۹ تير
دومین جلسه کمیته بهداشت، سلامت، ایمنی در دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
دفاع از پایان نامه یوسف سلیمان دانشجوی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی دانشکده پیراپزشکی
دفاع از پایان نامه یوسف سلیمان دانشجوی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۳ تير
دفاع از پایان نامه یوسف سلیمان دانشجوی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
ویزیت رایگان طرح شهید رهنمون دانشکده پیراپزشکی در محله نازی آباد تهران
ویزیت رایگان طرح شهید رهنمون دانشکده پیراپزشکی در محله نازی آباد تهران
۱۳۹۷ سه شنبه ۵ تير
ویزیت رایگان طرح شهید رهنمون دانشکده پیراپزشکی در محله نازی آباد تهران
بیشتر بخوانید
برگزاری اولین جلسه کمیته بهداشت، سلامت و ایمنی دانشکده پیراپزشکی
برگزاری اولین جلسه کمیته بهداشت، سلامت و ایمنی دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۷ يکشنبه ۳ تير
برگزاری اولین جلسه کمیته بهداشت، سلامت و ایمنی دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
دفاع از پایان نامه مختارنژاد دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشکده پیراپزشکی
دفاع از پایان نامه مختارنژاد دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۷ يکشنبه ۳ تير
دفاع از پایان نامه مختارنژاد دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
دفاع از پایان نامه حبیبی دانشجوی دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی دانشکده پیراپزشکی
دفاع از پایان نامه حبیبی دانشجوی دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۹ خرداد
دفاع از پایان نامه حبیبی دانشجوی دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری آخرین جلسه تفسیر قرآن در ماه مبارک رمضان در دانشکده پیراپزشکی
برگزاری آخرین جلسه تفسیر قرآن در ماه مبارک رمضان در دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ خرداد
برگزاری آخرین جلسه تفسیر قرآن در ماه مبارک رمضان در دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
جلسه توجیهی برگزاری امتحانات در دانشکده پیراپزشکی
جلسه توجیهی برگزاری امتحانات در دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۷ خرداد
جلسه توجیهی برگزاری امتحانات در دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید