دفاع از پایان نامه نصر دانشجوی دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی
دفاع از پایان نامه نصر دانشجوی دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۸ شهريور
دفاع از پایان نامه نصر دانشجوی دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی
بیشتر بخوانید
دفاع از پایان نامه یونسیان دانشجوی کارشناسی ارشد هماتولوژِی
دفاع از پایان نامه یونسیان دانشجوی کارشناسی ارشد هماتولوژِی
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۲ شهريور
دفاع از پایان نامه یونسیان دانشجوی کارشناسی ارشد هماتولوژی
بیشتر بخوانید
دفاع از پایان نامه پورترکان دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
دفاع از پایان نامه پورترکان دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۲ شهريور
دفاع از پایان نامه پورترکان دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
بیشتر بخوانید
دفاع از پایان نامه سوهانی دانشجوی کارشناسی ارشد هماتولوژی
دفاع از پایان نامه سوهانی دانشجوی کارشناسی ارشد هماتولوژی
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۱ شهريور
دفاع از پایان نامه سوهانی دانشجوی کارشناسی ارشد هماتولوژی
بیشتر بخوانید
دفاع از پایان نامه فاطمیان دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
دفاع از پایان نامه فاطمیان دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۹ شهريور
دفاع از پایان نامه فاطمیان دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری دفاع از پایان نامه بورقی دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت
برگزاری دفاع از پایان نامه بورقی دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت
۱۳۹۶ شنبه ۱۱ شهريور
برگزاری دفاع از پایان نامه بورقی دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت
بیشتر بخوانید
برگزاری دفاع از پایان نامه سه تن از دانشجویان عراقی کارشناسی ارشد رادیولوژی
برگزاری دفاع از پایان نامه سه تن از دانشجویان عراقی کارشناسی ارشد رادیولوژی
۱۳۹۶ شنبه ۱۱ شهريور
برگزاری دفاع از پایان نامه سه تن از دانشجویان عراقی کارشناسی ارشد رادیولوژی
بیشتر بخوانید
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه سحر بالاقلی دانشجوی دکتری تخصصی هماتولوژی و بانک خون
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه سحر بالاقلی دانشجوی دکتری تخصصی هماتولوژی و بانک خون
۱۳۹۶ يکشنبه ۵ شهريور
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه سحر بالاقلی دانشجوی دکتری تخصصی هماتولوژی و بانک خون
بیشتر بخوانید
بازدید مدیر EDC دانشگاه از دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی
بازدید مدیر EDC دانشگاه از دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۶ پنج شنبه ۲۶ مرداد
بازدید مدیر EDC دانشگاه از دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
جسله دفاع از پایان نامه پنج تن از دانشجویان کارشناسی ارشد هوشبری بین الملل دانشکده پیراپزشکی
جسله دفاع از پایان نامه پنج تن از دانشجویان کارشناسی ارشد هوشبری بین الملل دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۴ مرداد
جسله دفاع از پایان نامه پنج تن از دانشجویان کارشناسی ارشد هوشبری بین الملل دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
جلسه دفاع از پایان نامه چهار تن از دانشجویان کارشناسی ارشد رادیولوژی بین الملل
جلسه دفاع از پایان نامه چهار تن از دانشجویان کارشناسی ارشد رادیولوژی بین الملل
۱۳۹۶ شنبه ۲۱ مرداد
جلسه دفاع از پایان نامه چهار تن از دانشجویان کارشناسی ارشد رادیولوژی بین الملل
بیشتر بخوانید
جلسه دفاع از پایان نامه ظاهری دانشجوی کارشناسی ارشد هماتولوژی
جلسه دفاع از پایان نامه ظاهری دانشجوی کارشناسی ارشد هماتولوژی
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۵ مرداد
جلسه دفاع از پایان نامه ظاهری دانشجوی کارشناسی ارشد هماتولوژی
بیشتر بخوانید