برگزاری جلسه معارفه فعالیت‌های دفتر توسعه آموزش دانشگاه در دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه معارفه فعالیت‌های دفتر توسعه آموزش دانشگاه در دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۸ شنبه ۲۵ خرداد
برگزاری جلسه معارفه فعالیت‌های دفتر توسعه آموزش دانشگاه در دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
دفاع از پایان نامه نوری دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی
دفاع از پایان نامه نوری دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۸ شنبه ۱۸ خرداد
دفاع از پایان نامه نوری دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری جلسه تفسیر قرآن کریم در دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه تفسیر قرآن کریم در دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۸ دوشنبه ۱۳ خرداد
برگزاری جلسه تفسیر قرآن کریم در دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
بازدید دانشجویان دانشکده پیراپزشکی از موسسه محک
بازدید دانشجویان دانشکده پیراپزشکی از موسسه محک
۱۳۹۸ يکشنبه ۱۲ خرداد
بازدید دانشجویان دانشکده پیراپزشکی از موسسه محک
بیشتر بخوانید
برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی
برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۸ خرداد
برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری جلسه کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۸ خرداد
برگزاری جلسه کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری جلسه دوم کارگاه طب فشاری در دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه دوم کارگاه طب فشاری در دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۸ يکشنبه ۵ خرداد
برگزاری جلسه دوم کارگاه طب فشاری در دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری آزمون عملی پایان ترم دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی به روش آسکی
برگزاری آزمون عملی پایان ترم دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی به روش آسکی
۱۳۹۸ يکشنبه ۵ خرداد
برگزاری آزمون عملی پایان ترم دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی به روش آسکی
بیشتر بخوانید
برگزاری جلسه انجمن علمی دانشجویی رادیولوژی با رییس دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه انجمن علمی دانشجویی رادیولوژی با رییس دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۸ شنبه ۴ خرداد
برگزاری جلسه انجمن علمی دانشجویی رادیولوژی با رییس دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری جلسه همکاری گروه بیهوشی دانشگاه با دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه همکاری گروه بیهوشی دانشگاه با دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۸ شنبه ۴ خرداد
برگزاری جلسه همکاری گروه بیهوشی دانشگاه با دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری جلسه دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ خرداد
برگزاری جلسه دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری کارگاه آشنایی با مهارتهای جستجوی تخصصی اطلاعات در PubMedدر دانشکده پیراپزشکی
برگزاری کارگاه آشنایی با مهارتهای جستجوی تخصصی اطلاعات در PubMedدر دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ ارديبهشت
برگزاری کارگاه آشنایی با مهارتهای جستجوی تخصصی اطلاعات در PubMedدر دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید