برگزاری کارگاه کلاس درس وارانه در دانشکده پیراپزشکی
برگزاری کارگاه کلاس درس وارانه در دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۴ آبان
برگزاری کارگاه کلاس درس وارانه در دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
تقدیر از تیم دانشکده پیراپزشکی در سومین همایش ملی فناوری سلامت
تقدیر از تیم دانشکده پیراپزشکی در سومین همایش ملی فناوری سلامت
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۳ آبان
تقدیر از تیم دانشکده پیراپزشکی در سومین همایش ملی فناوری سلامت
بیشتر بخوانید
حضور دانشجویان دانشکده پیراپزشکی در اردوی پیاده روی جاماندگان کربلا
حضور دانشجویان دانشکده پیراپزشکی در اردوی پیاده روی جاماندگان کربلا
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۲ آبان
حضور دانشجویان دانشکده پیراپزشکی در اردوی پیاده روی جاماندگان کربلا
بیشتر بخوانید
برگزاری مراسم عزاداری اربعین حسینی در دانشکده پیراپزشکی
برگزاری مراسم عزاداری اربعین حسینی در دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۷ آبان
برگزاری مراسم عزاداری اربعین حسینی در دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری جلسه شورای فرهنگی دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه شورای فرهنگی دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۶ سه شنبه ۱۶ آبان
برگزاری جلسه شورای فرهنگی دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری کارگاه سخنرانی تعاملی در دانشکده پیراپزشکی
برگزاری کارگاه سخنرانی تعاملی در دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۶ دوشنبه ۱۵ آبان
برگزاری کارگاه سخنرانی تعاملی در دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
بازدید دانشجویان رادیولوژی از آزمایشگاه جامع پیش بالینی دانشگاه
بازدید دانشجویان رادیولوژی از آزمایشگاه جامع پیش بالینی دانشگاه
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۴ آبان
بازدید دانشجویان رادیولوژی از آزمایشگاه جامع پیش بالینی دانشگاه
بیشتر بخوانید
جلسه شورای مرکزی مرکز پژوهش های دانشجویی دانشگاه در دانشکده پیراپزشکی
جلسه شورای مرکزی مرکز پژوهش های دانشجویی دانشگاه در دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۶ دوشنبه ۸ آبان
جلسه شورای مرکزی مرکز پژوهش های دانشجویی دانشگاه در دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
جلسه معارفه رشته رادیولوژی ویژه دانشجویان ورودی جدید دانشکده پیراپزشکی
جلسه معارفه رشته رادیولوژی ویژه دانشجویان ورودی جدید دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۶ دوشنبه ۸ آبان
جلسه معارفه رشته رادیولوژی ویژه دانشجویان ورودی جدید دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری کارگاه یک‌روزه اصول طراحی ست اسلاید در دانشکده پیراپزشکی
برگزاری کارگاه یک‌روزه اصول طراحی ست اسلاید در دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۶ دوشنبه ۸ آبان
برگزاری کارگاه یک‌روزه اصول طراحی ست اسلاید در دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری دفاع از پایان نامه محمدزاده دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت
برگزاری دفاع از پایان نامه محمدزاده دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت
۱۳۹۶ يکشنبه ۷ آبان
برگزاری دفاع از پایان نامه محمدزاده دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت
بیشتر بخوانید
برگزاری کمیته جذب دانشجویان بین الملل دانشکده پیراپزشکی
برگزاری کمیته جذب دانشجویان بین الملل دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۶ شنبه ۶ آبان
برگزاری کمیته جذب دانشجویان بین الملل دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید