برگزاری چهارمین جلسه هم اندیشی برنامه های راهبردی دانشکده پیراپزشکی
برگزاری چهارمین جلسه هم اندیشی برنامه های راهبردی دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۶ يکشنبه ۶ اسفند
برگزاری چهارمین جلسه هم اندیشی برنامه های راهبردی دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری جلسه تکریم و معارفه معاونین و دیر امور عمومی دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه تکریم و معارفه معاونین و دیر امور عمومی دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۶ يکشنبه ۶ اسفند
برگزاری جلسه تکریم و معارفه معاونین و دیر امور عمومی دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
دفاع از پایان نامه قادربیگی دانشجوی کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی
دفاع از پایان نامه قادربیگی دانشجوی کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲ اسفند
دفاع از پایان نامه قادربیگی دانشجوی کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی
بیشتر بخوانید
برگزاری یازدهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان در دانشکده پیراپزشکی
برگزاری یازدهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان در دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۶ دوشنبه ۳۰ بهمن
برگزاری یازدهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان در دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه (س) در دانشکده پیراپزشکی
برگزاری مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه (س) در دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۶ دوشنبه ۳۰ بهمن
برگزاری مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه (س) در دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
دفاع از پایان نامه دانش شهرکی دانشجوی دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی
دفاع از پایان نامه دانش شهرکی دانشجوی دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی
۱۳۹۶ دوشنبه ۳۰ بهمن
دفاع از پایان نامه دانش شهرکی دانشجوی دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری کارگاه طراحی پرایمر در دانشکده پیراپزشکی
برگزاری کارگاه طراحی پرایمر در دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۶ يکشنبه ۲۹ بهمن
برگزاری کارگاه طراحی پرایمر در دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
دفاع از پایان نامه باقری دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
دفاع از پایان نامه باقری دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
۱۳۹۶ يکشنبه ۲۹ بهمن
دفاع از پایان نامه باقری دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
بیشتر بخوانید
دفاع از پایان نامه مصدقی دانشجوی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی
دفاع از پایان نامه مصدقی دانشجوی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی
۱۳۹۶ شنبه ۲۸ بهمن
دفاع از پایان نامه مصدقی دانشجوی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی
بیشتر بخوانید
بازدید دانشجویان دانشکده پیراپزشکی از پژوهشکده رویان
بازدید دانشجویان دانشکده پیراپزشکی از پژوهشکده رویان
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۴ بهمن
بازدید دانشجویان دانشکده پیراپزشکی از پژوهشکده رویان
بیشتر بخوانید
برگزاری سومین جلسه بررسی برنامه های راهبردی چهار ساله دانشکده پیراپزشکی
برگزاری سومین جلسه بررسی برنامه های راهبردی چهار ساله دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۳ بهمن
برگزاری سومین جلسه بررسی برنامه های راهبردی چهار ساله دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
دفاع از پایان نامه میرزایی دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
دفاع از پایان نامه میرزایی دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۳ بهمن
دفاع از پایان نامه میرزایی دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
بیشتر بخوانید