مراسم تودیع و معارفه رییس امور مالی دانشکده پیراپزشکی
مراسم تودیع و معارفه رییس امور مالی دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۶ يکشنبه ۲۵ تير
مراسم تودیع و معارفه رییس امور مالی دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
بازدید دکتر قاضی خوانساری از برگزاری آزمون مصاحبه دکتری در دانشکده پیراپزشکی
بازدید دکتر قاضی خوانساری از برگزاری آزمون مصاحبه دکتری در دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۸ تير
بازدید دکتر قاضی خوانساری از برگزاری آزمون مصاحبه دکتری در دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
حضور فعال دانشکده پیراپزشکی در فصل اول جشنواره مجازی نوآوری
حضور فعال دانشکده پیراپزشکی در فصل اول جشنواره مجازی نوآوری
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۸ تير
حضور فعال دانشکده پیراپزشکی در فصل اول جشنواره مجازی نوآوری
بیشتر بخوانید
برگزاری دومین جلسه تفسیر قرآن کریم در دانشکده پیراپزشکی
برگزاری دومین جلسه تفسیر قرآن کریم در دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۳ خرداد
برگزاری دومین جلسه تفسیر قرآن کریم در دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی از Irandoc
بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی از Irandoc
۱۳۹۶ سه شنبه ۱۶ خرداد
بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی از Irandoc
بیشتر بخوانید
بازدید دانشجویان دکتری انفورماتیک پزشکی و مدیریت اطلاعات سلامت از Irandoc
بازدید دانشجویان دکتری انفورماتیک پزشکی و مدیریت اطلاعات سلامت از Irandoc
۱۳۹۶ سه شنبه ۱۶ خرداد
بازدید دانشجویان دکتری انفورماتیک پزشکی و مدیریت اطلاعات سلامت از Irandoc
بیشتر بخوانید
برگزاری جلسه تفسیر قرآن کریم در دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه تفسیر قرآن کریم در دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۶ دوشنبه ۸ خرداد
برگزاری جلسه تفسیر قرآن کریم در دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
جلسه دفاع از پایان نامه صیادی دانشجوی دکتری تخصصی هماتولوژی
جلسه دفاع از پایان نامه صیادی دانشجوی دکتری تخصصی هماتولوژی
۱۳۹۶ دوشنبه ۸ خرداد
جلسه دفاع از پایان نامه صیادی دانشجوی دکتری تخصصی هماتولوژی
بیشتر بخوانید
برگزاری دفاع از پایان نامه مومنی دانشجوی کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی
برگزاری دفاع از پایان نامه مومنی دانشجوی کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی
۱۳۹۶ سه شنبه ۲ خرداد
برگزاری دفاع از پایان نامه مومنی دانشجوی کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی
بیشتر بخوانید
برگزاری دفاع از پایان نامه عدالتی دانشجوی دکتری تخصصی هماتولوژی
برگزاری دفاع از پایان نامه عدالتی دانشجوی دکتری تخصصی هماتولوژی
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۶ ارديبهشت
برگزاری دفاع از پایان نامه عدالتی دانشجوی دکتری تخصصی هماتولوژی
بیشتر بخوانید
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه حیدری و قبادی دانشجویان کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه حیدری و قبادی دانشجویان کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۵ ارديبهشت
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه حیدری و قبادی دانشجویان کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی
بیشتر بخوانید
آیین عید در عید دانشکده پیراپزشکی
آیین عید در عید دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۷ ارديبهشت
آیین عید در عید دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید