دفاع از پایان نامه روشن پور دانشجوی دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی دانشکده پیراپزشکی
دفاع از پایان نامه روشن پور دانشجوی دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۷ شهريور
دفاع از پایان نامه روشن پور دانشجوی دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
برگزاری جلسه شورای فرهنگی دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جلسه شورای فرهنگی دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۷ شهريور
برگزاری جلسه شورای فرهنگی دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
دفاع از پایان نامه یوسفی دانشجوی کارشناسی ارشد هماتولوژی و علوم انتقال خون
دفاع از پایان نامه یوسفی دانشجوی کارشناسی ارشد هماتولوژی و علوم انتقال خون
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۷ شهريور
دفاع از پایان نامه یوسفی دانشجوی کارشناسی ارشد هماتولوژی و علوم انتقال خون
بیشتر بخوانید
سیاهپوش کردن دانشکده پیراپزشکی به مناسبت ماه محرم
سیاهپوش کردن دانشکده پیراپزشکی به مناسبت ماه محرم
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۵ شهريور
سیاهپوش کردن دانشکده پیراپزشکی به مناسبت ماه محرم
بیشتر بخوانید
برگزاری هفتگی پیاده‌روی صبحگاهی اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده پیراپزشکی
برگزاری هفتگی پیاده‌روی صبحگاهی اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۵ شهريور
برگزاری هفتگی پیاده‌روی صبحگاهی اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
دفاع از پایان نامه امینی دانشجوی کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی
دفاع از پایان نامه امینی دانشجوی کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۵ شهريور
دفاع از پایان نامه امینی دانشجوی کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی
بیشتر بخوانید
برگزاری جشن غدیر و تقدیر از بازنشستگان دانشکده پیراپزشکی
برگزاری جشن غدیر و تقدیر از بازنشستگان دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۰ شهريور
برگزاری جشن غدیر و تقدیر از بازنشستگان دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
دفاع از پایان نامه حبیبیان دانشجوی کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی
دفاع از پایان نامه حبیبیان دانشجوی کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۴ شهريور
دفاع از پایان نامه حبیبیان دانشجوی کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی
بیشتر بخوانید
دفاع از پایان نامه قلاوند دانشجوی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی دانشکده پیراپزشکی
دفاع از پایان نامه قلاوند دانشجوی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۴ شهريور
دفاع از پایان نامه قلاوند دانشجوی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
دفاع از پایان نامه مصدق دانشجوی کارشناسی ارشد هماتولوژی و علوم انتقال خون
دفاع از پایان نامه مصدق دانشجوی کارشناسی ارشد هماتولوژی و علوم انتقال خون
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۳ شهريور
دفاع از پایان نامه مصدق دانشجوی کارشناسی ارشد هماتولوژی و علوم انتقال خون
بیشتر بخوانید
دفاع از پایان نامه پهلوانی نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی
دفاع از پایان نامه پهلوانی نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۳ شهريور
دفاع از پایان نامه پهلوانی نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی
بیشتر بخوانید
دفاع از پایان نامه حاجی زاده و کاوش دانشجویان کارشناسی ارشد هماتولوژی و علوم انتقال خون
دفاع از پایان نامه حاجی زاده و کاوش دانشجویان کارشناسی ارشد هماتولوژی و علوم انتقال خون
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۳ شهريور
دفاع از پایان نامه حاجی زاده و کاوش دانشجویان کارشناسی ارشد هماتولوژی و علوم انتقال خون
بیشتر بخوانید