نام ونام خانوادگی : دکتر فریبا نباتچیان

آخرین مدرک تحصیلی : دکترا  Ph.D

 

رشته تحصیلی : بیوشیمی

مرتبه علمی : دانشیار

گروه آموزشی : علوم آزمایشگاهی

 

تلفن: 88982909

ساعات ملاقات :یکشنبه 12/13:30

                             سه شنبه 12/13:30

 

 

پست الکترونیک : einolahn@tums.ac.ir

آدرس پستی :  دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پیراپزشکی