مشخصات کارکنان حوزه معاونت آموزشی

تلفن تماس

نوع مسئولیت

نام و نام خانوادگی

ردیف

66954229

سرپرست اداره خدمات آموزشی

مهدی داداشی آرانی

1

66954234

کارشناس مسئول خدمات آموزشی رشته های تحصیلات تکمیلی

نسرین مومن

2

66954236

خدمات آموزشی رشته کارشناسی پیوسته هوشبری و کارشناسی پیوسته فناوری اطلاعات سلامت

میترا اسدی مطلق

3

66954232

خدمات آموزشی رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی و ناپیوسته علوم آزمایشگاهی

سیده معصومه میرعشق اله

4

66954232

خدمات آموزشی رشته کارشناسی پیوسته مدیریت خدمات بهداشتی و کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی

لیلا احمدی

5

66954234

خدمات آموزشی رشته کارشناسی پیوسته رادیولوژی و کارشناسی ناپیوسته رادیوتراپی

سیما عطایی

6

66954236

خدمات آموزشی رشته کارشناسی پیوسته اتاق عمل

سمیه جانی

7

66954228

خدمات آموزشی رشته های تحصیلات تکمیلی

محیا آقا جعفری

8

66954230

مسئول واحد آزمون و ارزیابی

فاطمه لطفی

9

88392360

امور حق التدریس

هادی خوشنام

10

64432365

انتشارات

سید رضا هاشمی

11

66954227

امور کلاسها و سمعی و بصری

محمد رضا ابتدایی

12

66954228

دبیرخانه آموزش

حسین اقلیدی

13

64432346

بایگانی آموزش

هادی شمس

14