نام ونام خانوادگی : دکتر لیلا شاهمرادی

آخرین مدرک تحصیلی : دکترا – Ph.D 

رشته تحصیلی : مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی

مرتبه علمی : استاد

گروه آموزشی : مدیریت اطلاعات و انفورماتیک پزشکی

تلفن:88982909 

پست الکترونیک : Lshahmoradi@tums.ac.ir

آدرس پستی :  دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پیراپزشکی 

 

ساعت ملاقات:شنبه 15---13

                     چهارشنبه 12---10