فهرست مشخصات كاركنان حوزه معاونت پژوهشي

 

رديف

نام و نام خانوادگي

نوع مسئوليت

تلفن تماس

2

مهناز قادر آبادي

كارشناس پژوهشی

66954235

3

مژده‌مصطفوي‌زاده

كارشناس كتابداري

64432351

4

مژگان معینی

کتابدار

64432351

5

مرضیه خضری

سرپرست مرکز رايانه

64432344

6

مهدي‌يار ياراحمدي

متصدي تعمير و نگه‌داري رايانه

64432344

7

رسول منصوری ایوریق

كارشناس رايانه

64432344