فهرست مشخصات كاركنان حوزه معاونت پژوهشي

 


رديف

نام و نام خانوادگي

نوع مسئوليت

تلفن تماس

1

مهناز قادر آبادي

كارشناس پژوهشی

66954235

2

مژده‌مصطفوي‌زاده

كارشناس كتابداري

64432351

3

مژگان معینی

کتابدار

64432351

4

مرضیه خضری

سرپرست مرکز رايانه

64432358

5

مهدي‌يار ياراحمدي

متصدي تعمير و نگه‌داري رايانه

64432344

6

رسول منصوری ایوریق

كارشناس رايانه

64432344

7

زینب رجب نژاد

مدیراجرایی نشریه پیاوردسلامت

66954233