تاريخچه 


د
انشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1370 از دانشكده پزشكي جدا شده و به صورت مستقل كار خود را شروع نمود. از همان زمان نيز كار مجموعه سازي كتابخانه دانشكده آغاز گرديد. با توجه به وجود چهار گروه اصلي آموزشي در دانشكده در آن دوره زماني (علوم آزمايشگاهي, راديولوژي و راديوتراپي, مدارك پزشكي و هوشبري),كتابهاوژورنالهاي­مربوطه خريداري گرديد .
در سال 1374 كتابخانه با 503 عنوان شامل كتابهاي خريداري شده و اهدايي در ساختمان جديدي كه در جوار دانشكده ساخته شده بود رسماً استقرار يافت. از سال 1376 نيز با تصويب ايجاد رشته مديريت خدمات بهداشتي درماني و برنامه
ريزي جهت ايجاد رشته كتابداري و اطلاع رساني پزشكي, خريد كتب و ژورنالهاي تخصصي دو رشته فوق مد نظر قرار گرفت.
در حال حاضر كتابخانه داراي 10070 نسخه كتاب فارسي, 2514 نسخه كتاب لاتين ,182 عنوان سمینار رشته مديريت دانشجويان روزانه 417 و شبانه 159 , 1400 عنوان سمينار و تحقيق علوم آزمایشگاهی و
 همچنين 48 كتاب الكترونيكي و منابع ديداري و شنيداري علمي و آموزشي مي باشد.
با توجه به اهداف دانشكده در جهت توسعه رشته
هاي تحصيلي و ايجاد مقاطع تحصيلات تكميلي, كتابخانه نيز در همين راستا سعي در غني سازي منابع خود مينمايد.
سالن مطالعه كتابخانه و پايگاه اطلاع رساني در حال حاضر با گنجايش 25 نفر و مجهز به 3 دستگاه رايانه جهت عرضه اطلاعات ؛,جستجوي مقاله و منابع موردنياز مراجعين بهره برداري ميگردد.

 

شيوه هاي تأمين منابع


منابع مورد نياز كتابخانه عمدتاً از نمايشگاه بين المللي و نمايشگاه تخصصي معاونت پژوهشي وزارت بهداشت خريداري ميگردد. همچنين در صورت نياز و در طول سال، خريد از طريق مراجعه به ناشران صورت ميگيرد.
با توجه به محدوديت بودجه، سعي شده است تا حتي 
‎‎‎‎‎‎‎الامكان ضروري ترين منابع با توجه به اهداف دانشكده خريداري گردند، در اين راستا با تشكيل كميته تأمين منابع علمي مشتمل بر نمايندگان گروههاي آموزشي، اولويتهاي خريد هر گروه آموزشي مورد تأييد قرار ميگيرد، تقاضاهاي دانشجويي نيز در همين كميته بررسي و پس از تأييد كميته، جهت خريد كتابها اقدامات لازم صورت مي گيرد.
براي دستیابی به نشريات به آدرس 
http://diglib.tums.ac.ir مراجعه می گردد.

 امكانات و تجهيزات كتابخانه

 

در حال حاضر كتابخانه شامل سالني به مساحت تقريبي 40 متر مربع به عنوان مخزن و 60 متر سالن مطالعه ميباشد.
كتابخانه در بخش مخزن مجهز به رايانه مي
باشد .و نرم افزار پارس آذرخش بر روي رايانه كتابخانه دانشكده نصب شده است. اطلاعات مربوط به كتابهاي لاتين ماشيني شده است و ورود اطلاعات 90% كتابهاي فارسي انجام شده است . 
(لازم به ذكر است سه بخش كتابخانه، سمعي بصري و مركز كامپيوتر زير نظر حوزه معاونت پژوهشي انجام وظيفه مي نمايد.) .

 

خدمات كتابداري و اطلاع رساني

 

پذيرش عضو و ارائه خدمات امانت به شرح ذيل:
- دانشجويان روزانه و پردیس بین الملل، اساتيد و كاركنان دانشكده بنا به درخواست و طبق آئين
 نامه به عضويت كتابخانه درآمده و از امكانات موجود استفاده مينمايند.
- محققان و دانشجويان وابسته به ساير دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران با ارائه فرم امانت بين
 كتابخانهاي از منابع موجود استفاده مينمايند.
- مراجعين آزاد و غير وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران مجاز به مطالعه منابع در محل كتابخانه مي
باشند.
- ارائه كارگاههاي پیشرفته آموزشي جهت كارمندان ،اساتيد و دانشجویان 
- پي گيري و ارائه اطلاعات مربوط به نمايشگاههاي كتاب (كاتالوگها و بروشورها) به اعضاء هيأت علمي و كمك به جستجوي منابع موجود در راستاي خريد آخرين و مناسبترين منابع آموزشي.

بخش فراهم‌آوري :


در اين بخش سفارشات و خريد منابع از طريق شركت در نمايشگاه بين‌المللي و خريد مستقيم از ناشران صورت مي‌گيرد .

 

بخش خدمات فني :


رده‌بندي و سازماندهي و آماده سازي منابع جهت دستيابي سريعتر و آسان‌تر انجام مي‌شود و کلیه منابع قابل بازیابی از طریق پرتال کتابخانه های دانشگاه به آدرس http://lib.tums.ac.ir میباشد.

بخش امانت : 

  •  بخش سرويس دهي و امانت منابع  
  • ثبت نام اعضاي دانشجويان روزانه و شبانه و تحويل مدارك
  • راهنمايي كاربران در رابطه با ساختمان و استفاده از منابع
  •  تسويه حساب دانشجويان روزانه وشبانه
  •  وجين منابع

 

خط مشی کتابخانه 

 

 

فرایند های کتابخانه 

 

 

منبع یاب 

تماس با ما