نام ونام خانوادگی : دکتر یوسف عرفانی

آخرین مدرک تحصیلی : دکترا Ph.D

 

رشته تحصیلی : میکروب شناسی پزشکی

مرتبه علمی : استادیار

گروه آموزشی :علوم آزمایشگاهی

 

تلفن:  88982909

ساعات ملاقات :یکشنبه ها،دوشنبه ها 8-10

 

فاکس:

 

پست الکترونیک : 

آدرس پستی :دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پیراپزشکی

کد پستی :