تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۷ آبان   

تعداد اعضاء كارگروه نوآوري : 9 نفر

 

هدف : شناخت وضعيت فعلي و موجود تمامي گروه‌هاي آموزشي دانشكده و همچنين شناخت توانمندي‌ها و پتانسيل موجود جهت طراحي نقشه عملي و اجرايي و تعيين چشم‌اندازهاي فعاليت گروه‌هاي آموزشي دانشكده مي‌باشد. اين دانشکده  هم اکنون یکی از قطب های نوآوری دانشگاه محسوب می شود. اعضای کارگروه نوآوری در دانشکده به شرح زیر می باشد.

                                     

 

        دبیر کارگروه:  دکتر سکینه عباسی

 

  

        عضو کارگروه:  دکتر یوسف عرفانی

 

  

 

        عضو کارگروه:  دکتر نیلوفر محمدزاده

 

  

        عضو کارگروه :  دکتر شعبان علیزاده

 

  

        عضو کارگروه :  دکتر الهه جزایری

 

  

        عضو کارگروه :  احمد سلطانی

 

                 عضو کارگروه: دکتر محبوبه میرزایی

        

 

       عضو کارگروه:  گلسا شهام

 

 

        عضو کارگروه:  الهام حق شناس