شرح وظايف حوزه معاونت آموزشي دانشكده

 

 

 

اداره خدمات آموزشي وتحصيلات تكميلي

 

o انجام امور ثبت‌نام و انتخاب واحد، حذف و اضافه و حذف اضطراري

o صدور گواهي‌نامه اشتغال به تحصيل

o مكاتبه با آموزش كل دانشگاه در رابطة با امور تحصيلي دانشجويان

o ارائه‌ آمارهاي ترميك وسالیانه

o دريافت ليست نمرات و تفكيك و ارسال به خدمات رايانه‌اي دانشگاه

o صدور ريزنمرات ترميك و كلي

o معرفي دانشجويان جهت ميهمان شدن به دانشكده‌ها يا دانشگاههاي ديگرو ثبت نمرات آنان

o پذيرش دانشجويان ميهمان از ساير دانشكده‌ها يا دانشگاهها و ارسال نمرات در پایان دوره میهمانی

o ارائه واحدهاي هر نیمسال تحصيلي به گروه آموزشي مربوطه

o هماهنگي با اساتيد گروه آموزشي مربوطه و يا اساتيد مدعو جهت شروع ترم تحصيلي

o برگزاري امتحانات پايان ترم

o ارائه راهنمايي به دانشجويان انتقالي يا تغيير رشته و انصرافي

o نوشتن دروس معافي دانشجويان انتقالي و تغيير رشته

o گرفتن كد جديد در رابطه با تغيير سرفصل‌هاي رشته‌هاي تحصيلي

o برنامه‌ريزي كلاسهاي هر نیمسال تحصيلي

o معرفي دانشجويان مشروط به اداره كل آموزش دانشگاه و ارسال اخطاريه به والدين دانشجو در اعمال مقررات مربوط به اين رشته از دانشجويان

o معرفی دانشجویان ممتاز در هر دوره تحصیلی

o ثبت اصلاحیه های آموزشی

o ارائه دروس و برنامه های کلاسی در وب سايت دانشكده جهت انتخاب واحد دانشجویان

o ثبت دروس معافی دانشجویان انتقالی و تغییر رشته

o بررسی و تایید صحت ورود نمرات پایان ترم دانشجویان

o تهیه وارسال قراردادهای حق التدریس اساتید مدعو و ارسال جهت پرداخت

o ارائه فرمهاي تسويه‌حساب به دانشجويان فارغ‌التحصيل

o تهيه و ارسال گواهي فراغت از تحصيل دانشجويان به آموزش كل دانشگاه

o بررسي دانشنامه‌هاي ارسالي از اداره كل آموزش و ارسال جهت امضاي رياست دانشكده

o ارائه آمار فارغ‌التحصيلان در هر ترم و ثبت كامپيوتري اطلاعات آنان

o تهية ريزنمرات جديد از ريزنمرات مخدوش وقديمي

o پرينت فرمهاي انتخاب واحد، حذف و اضافه، حذف نهايي و ليست‌هاي كامپيوتر نمره

o ثبت ليست‌هاي نمرات پايان ترم

o ثبت اصلاحيه‌هاي آموزشي

o ثبت و ارائه كد جديد به دروس دوره‌هاي جديد آموزشي

o ثبت دروس معافي دانشجويان انتقالي

o صدور ريزنمرات ترميك و كلي و همچنين ريزنمرات مخدوشي و قديمي

o ثبت‌ نامه‌هاي وارده و صادره از اداره خدمات آموزشي

o هماهنگي با مركز خدمات رايانه‌اي معاونت آموزشي دانشگاه در رابطه با امور رايانه‌اي آموزش

o انجام امور پايان نامه ازجمله صدور ابلاغهاي اساتيد راهنماومشاور وپيگيري گزارشات دوره اي روند انجام پايان نامه ودرنهايت حضور در جلسات دفاع دانشجويان وپيگيري نمرات آنان

o صدور احكام حقوقي دانشجويان مقطع دكتري

 

 واحد آزمون و ارزشيابي

اين اداره عهده‌دار برگزاري امتحانات پايان هر نيمسال تحصيلي جهت دانشجويان اين دانشكده اعم از کلیه رشته های كارشناسي و كارشناسي‌ارشد و دكتري مي‌باشد كه اهم وظايف اداره امتحانات به شرح ذيل مي‌باشد:

 

o برنامه‌ريزي امتحانات كليه رشته‌ها قبل از شروع ترم جاری و اطلاع رسانی به دانشجویان در زمان انتخاب واحد از طریق سامانه سیپاد و برد آموزشی 

o اعلام برنامه امتحانات به اساتيد و گروههای آموزشی

 

 

o  تعيين برنامه مراقبين، مسئولين حوزه و ناظرين و اعلام برنامه به آنان منضم به شرح وظایف محوله   

 

o تكثير سوالات امتحاني هر درس به تفکیک رشته و مهر و موم و صورت جلسه سوال جهت نگهداری در آرشیو تا روز آزمون

 o  تهيه صورتجلسه آزمون و پيوست لیست اسامی دانشجویان براي هر امتحان        

 

o برگزاری آزمونهای تستی بصورت الکترونیک با توجه به درخواست اساتید هر درس 

 o  پیگیری درج نمرات پس از برگزاري آزمون از اساتید و گزارش هفتگی به سرپرست خدمات آموزشی

 

 

 o  نظارت بر حسن اجراي امتحانات با همكاري مراقبين و ناظرين گروه‌ها، مسئولين حوزه‌هاي امتحاني و رفع اشكالات موجود

 

o  ارزشيابي اساتيد هر ترم از طریق سامانه سیپاد با بازه حدودی یک ماه تا پیش از شروع امتحانات توسط دانشجویان انجام می شود و اطلاع رسانی ارزشيابي نيز توسط نمايندگان رشته‌ها و بردهاي آموزشي صورت می پذیرد.

 

o  درج غیبت و تقلب دانشجو در سامانه سیپاد و ارائه گزارش متقلبین به سرپرست خدمات آموزشی و در صورت لزوم ارسال به کمیته انضباطی

 واحد اجرائی آموزش

 

oکنترل برگزاری کلاسها و ارائه گزارش عدم برگزاری کلاس به سرپرست خدمات آموزشی

oتهيه و سفارش خريد دستگاهها و منابع سمعي و بصري

o  امانت مواد سمعي و بصري

o  راهنمايي استفاده از دستگاه ها به كاربران

o  راه اندازي و پشتيباني دستگاه هاي ويدئو پروژكتور كلاس هاي درس