شرح وظايف معاونت دانشجويي فرهنگي دانشكده

 

   

 

 

- دریافت تعهد نامه محضری از دانشجویان ورودی جدید و بررسی آنها و رفع اشکال آنها و ارسال آن به امور  دانشجویی دانشگاه جهت اسکن و پس از بازگشت آنها ، نگهداری در آرشیو امور دانشجویی

- ثبت نام دانشجویان متقاضی دریافت کمک هزینه تحصیلی در پورتال  رفاه

-تنظیم فرم وام ضروری و ودیعه مسکن دانشجویان متقاضی وبررسی مدارک و  ارسال فرم ها ی تکمیل شده به امور دانشجویی دانشگاه

- ثبت نام دانشجویان جهت بیمه  از طریق پورتال بیمه سلات می باشد که جهت دانشجویانی که قبلا بیمه دانشگاه بوده اند نامه ابطال دفترچه ارسال میگردد.

-اطلاع رسانی به دانشجویان در مورد فعالیتهای واحد امور دانشجویی

-تعویض قفلهای خراب کمدهای دانشجویی و اختصاص کمد به دانشجویان متقاضی

-داشتن ارتباط مستمر کارشناسان این واحد با کارشناسان معاونت دانشجویی دانشگاه

-صدور فرم اعلام وضعیت بدهی برای دانشجویان فارغ التحصیل

-دریافت فرم نهایی وضعت بدهی دانشجویان که از طرف امور دانشجویی دانشگاه صادر میشود و ارسال آن به همراه تعهد نامه محضری به بایگانی دانشکده جهت بایگانی در پرونده دانشجو

-ارسال اصلاحیه فرم میزان بدهی دانشجویانی که تاریخ فارغ التحصیلی آنها اشکال داشته است و پیگیری آن از امور دانشجویی دانشگاه.(همکاری با اداره آموزش می باشد)

- معرفی دانشجویان میهمان و انتقالی به امور دانشجویی دانشگاه جهت دریافت کارت دانشجویی و تغذیه

-همکاری با اداره امتحانات دانشکده در برگزاری امتحانات

-همکاری با اداره امور خوابگاهها

-معرفی دانشجویان که در تابستان واحد تابستانی و پروژه دارند به اداره امور خوابگاهها

-ارتباط با واحد تربیت بدنی دانشگاه : درخواست سانس اختصاصی جهت فوتسال دانشجویان دانشکده. معرفی تیم فوتسال دانشکده جهت شرکت در مسابقات پنج تیم و در سال

-اطلاع رسانی به دانشجویان مقاطع ناپیوسته در مورد مشخص کردن وضعیت بدهی مقطع گذشته.

-اطلاع رسانی حج عمره دانشجویی

-اطلاع رسانی جهت انتخاب دانشجوی نمونه،توزیع فرم به دانشجویان واجد شرایط،دریافت مدارک وبررسی آنها و امتیاز دهی و ارسال نتایج به معاونت فرهنگی دانشگاه و بررسی مجدد همراه با کارشناس فرهنگی دانشگاه

-همکاری در برگزاری جشن دانشجویان جدیدالورود: دریافت هدایای فرهنگی از معاونت فرهنگی دانشگاه و بسته بندی و مرتب نمودن آنها و توزیع آنها بین دانشجویان جدیدالورود   

-دریافت کارت دانشجویی دانشجویی دانشجویان جدیدالورود از معاونت دانشجویی دانشگاه و مرتب نمودن آنها و توزیع آنها بین دانشجویان 

- دریافت فرم راهنمای پوشش حرفه ای دانشگاه از معاونت فرهنگی دانشگاه و توزیع آن بین دانشجویان جدیدالورود

-اطلاع رسانی برنامه های فرهنگی معاونت دانشجویی دانشگاه به دانشجویان دانشکده

-همکاری در برگزاری مناسبت های ملی و مذهبی

-ارتباط با تشکلهای دانشجویی

- درخواست اختصاص هدایا به دانشجویان برگزیده فرهنگی و قرانی دانشکده از معاونت فرهنگی دانشگاه

-پیگیری حضور غیاب دانشجویان دکترای دانشکده

-پیگیری امور رفاهی دانشجویان دکترا و تشکل های دانشجویی

- همکاری در برگزاری انتخابات مرکز پژوهش های دانشجویی

- همکاری در برپایی غرفه دانشجویی در مراسم 16 آذر و حضور در غرفه