نام ونام خانوادگی:  دکتر بهرام نیک منش

آخرین مدرک تحصیلی: دکترا - Ph.D

رشته تحصیلی: میکروب شناسی

مرتبه علمی: دانشیار

گروه آموزشی: علوم آزمایشگاهی

ساعات ملاقات:

 

پست الکترونیک:  

 

آدرس پستی : تهران ـ خیابان انقلاب – خیابان قدس - کوچه فردانش – پلاک 17

ساختمان شماره 1 دانشکده پیراپزشکی                   کد پستی: 44361-14177

تلفن: 88982907   داخلی 125                                 فاکس: 88983037