در عرصه كنوني، گسترش ارتباطات و تبادلات علمي بين دانشگاههاي داخل و خارج كشور از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و پيشرفت و حركت هر مركز علمي در سايه اين تبادلات امكان‌پذير مي‌باشد. توسعه روابط بين‌الملل عينيت بخشيدن به ابعاد مختلف ارتباطات علمي و تأثير آن در نحوه عملكرد نظام بهداشتي درماني، آموزشي، يادگيري و تحقيقات در سطح دانشگاه مي‌باشد برنامه‌هاي اصلي برقراري و توسعه ارتباطات علمي با دانشگاه و مجامع معتبر علمي جهان عبارتند از:

آگاهي از ارزشها و فرهنگ‌هاي مهم دنيا، تبادل اعضاء هيئت علمي و دانشجويان و انجام بازديدهاي دو جانبه، توسعه پروژه‌هاي بين‌المللي و اجراي تحقيقات مشترك، ايجاد تسهيلات لازم در بين‌المللي شدن برنامه‌هاي آموزشي دز سطح دانشگاه، انعقاد تفاهم‌نامه‌هاي بين‌المللي، برقراري ارتباط علمي پژوشي بين مديران دانشگاه‌ها، تبادل اطلاعات، مهارت‌ها و دانش در زمينه علوم تندرستي، تأمين منابع مالي جهت حمايت از پروژه‌هاي تحقيقاتي و بروسيه‌هاي آموزشي در مقاطع مختلف.

ما در نظر داريم با ايجاد تسهيلات لازم و با استفاده از فن‌آوري‌هاي نوين در زمينه برقراري ارتباطات دانشگاهي، بين‌المللي و برگزاري برنامه‌هاي علمي در راستاي ارتقاء دانش اعضاي هيات علمي، كاركنان، دانشجويان و فارغ‌التحصيلان خدمات خود را با عنايت به توانمندسازي اعضاي هيات علمي، با توجه ويژه به كاركنان، انتقال تكنولوژي، بهبود ارتباطات علمي دانشگاه، تبادل اطلاعات علمي، توجه به اخلاق پزشكي، ارتقاء دانش و با توجه به نياز ذينفع‌ها از طريق اهداف

 

اهداف كلي

1- ارائه خط مشي و سياست‌گذاري مناسب با قابليت اجرا به منظور گسترش فعاليت‌هاي هدفمند و اثربخش

2- معرفي اداره كل روابط دانشگاهي، امور بين‌الملل و سمينارها در داخل و خارج كشور به عنواني جايگاه اصلي برقراري تبادلات علمي در دانشگاه

3- تعيين محورهاي ارتباطي فعاليتي جهت ارتقاء روابط دانشگاهي، امور بين‌الملل و برنامه‌هاي علمي

4- افزايش توان جذب منابع مالي در داخل و خارج كشور و برقراري ارتباطات هدفمند و سودمند با NGO ها، صاحبان صنايع و نهادهاي اجتماعي جهت انجام پروژه‌هاي مشترك تحقيقاتي و برگزاري برنامه‌هاي علمي

5- توسعه منابع نيروي انساني

 

 

 

   

معاون  بین الملل دانشکده پیراپزشکی: جناب آقای دکتر بهرام نیک منش