نام ونام خانوادگی:  دکتر حمید چوبینه

آخرین مدرک تحصیلی: دکترا - Ph.D

رشته تحصیلی: بیولوژی تولید مثل

مرتبه علمی: استادیار

گروه آموزشی: علوم آزمایشگاهی

پست الکترونیک:   hchobineh@tums.ac.ir

 

آدرس پستی : تهران ـ خیابان انقلاب – خیابان قدس - کوچه فردانش – پلاک 17

ساختمان شماره 1 دانشکده پیراپزشکی                   کد پستی: 44361-14177

تلفن: 88982907   داخلی 125                                 فاکس: 88983037