نام ونام خانوادگی : دکتر حمید چوبینه

آخرین مدرک تحصیلی : دکترا – Ph.D

رشته تحصیلی : بیولوژی تولید مثل

مرتبه علمی: استادیار

گروه آموزشی : علوم آزمایشگاهی

تلفن: 88982907

داخلی : 125

فاکس: 88983037

پست الکترونیک : hchobineh@tums.ac.ir

آدرس پستی :  تهران ـ خیابان انقلاب – خیابان قدس- کوچه فردانش – پلاک 17 -ساختمان شماره 1 -دانشکده   پیراپزشکی  

کد پستی :  44361-14177