نام ونام خانوادگی : دکتر سید جواد قاضی میرسعید

آخرین مدرک تحصیلی : دکترا – Ph.D

رشته تحصیلی : کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

گروه آموزشی : کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

تلفن: 88982907
داخلی :125

فاکس:88983037

پست الکترونیک :ghazimsj@tums.ac.ir

آدرس پستی : تهران ـ خیابان انقلاب – خیابان قدس-کوچه فردانش – پلاک 17 -ساختمان شماره 1 -دانشکده   پیراپزشکی  

کد پستی :  44361-14177