شناسنامه گروه آموزشي كتابداري و اطلاع‌رساني پزشكي

 

تاريخ تأسيس: 1384

 

تعداد اعضاء : 7 نفر

 

مقاطع تحصيلي: كارشناسي ارشد و دکتری

 

هدف:  با توجه به گسترش سريع علوم و فنون و حجم روز افزون انتشارات علمی و ساير رسانه و نيز نيازهاي متغير جامعه استفاده كننده اطلاعات، وجود كارشناسان متخصص و آزموده رشته‌هاي كتابداري و اطلاع‌رساني براي اداره كتابخانه‌ها و مراكز اسناد و مدارك و سازمان  دادن منابع جهت بهره‌برداري صحيح و نيز ارائه خدمات متناسب با نياز امري لازم است. علاوه بر اين، لزوم پژوهش در اين زمينه از علوم و فنون و نيز احتياجات آموزشي اين رشته تربيت متخصصان واجد شرايط و مستعد را كه بتوانند در زمينه‌هاي پژوهشي و آموزشي فعاليت نمايند، ايجاب مي‌نمايد.

 

 

          نام و مشخصات مديريت، اعضاء هيئت علمي، و کارشناسان  گروه

رديف

نام‌ و نام‌ خانوادگي

عنوان پست

مرتبه

آخرين مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

1

دكتر سيد جواد قاضي ميرسعيد

 عضو هيات علمي،  مديرگروه و سرپرست كتابخانه دانشكده

دانشیار

 دكتري تخصصي (Ph.D)

كتابداري و اطلاع رسانی

2

دكتر فريدون آزاده

عضو هيات‌علمي

دانشیار

 دكتري تخصصي (Ph.D)

كتابداري و اطلاع رسانی

3

دکتر فاطمه شيخ شعاعي

عضو هیات علمی

استادیار

 دكتري تخصصي (Ph.D)

كتابداري و اطلاع رسانی

4 حجت اله سلیمانی مدرس  

 دانشجوی دكتري تخصصي- مرحله دفاع  (Ph.D)

كتابداري و اطلاع رسانی
5

حمیده احتشام

مشاور علمی و همکار افتخاری گروه

 

  دكتري تخصصي (Ph.D) مدیریت اطلاعات سلامت
6 مهناز قادرآبادی کارشناس ارشد گروه و معاونت پژوهشی دانشکده   کارشناسی ارشد كتابداري و اطلاع رسانی
7 مژده مصطفوی کارشناس ارشد گروه و مسئول کتابخانه   کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

 

 

   نام و مشخصات اساتید مدعو

رديف

نام‌ و نام‌ خانوادگي

عنوان پست

مرتبه

آخرين مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

1  دکتر فاطمه فهیم نیا  عضو هیات علمی دانشیار  دكتري تخصصي
(Ph.D)
کتابداری و اطلاع رسانی
2  دکتر ریتا مجتهدزاده   عضو هیات علمی استادیار   دكتري تخصصي (Ph.D)   آموزش پزشکی
3  دکتر سعید غفاری  عضو هیات علمی  استادیار  دكتري تخصصي (Ph.D)
 کتابداری و اطلاع رسانی
4 دکتر حسن کیانی عضو هیات علمی دانشیار دكتري تخصصي (Ph.D) کتابداری و اطلاع رسانی
5 دکتر حمید حقانی عضو هیات علمی      
6 دکتر شادی داوری عضو هیات علمی