دانشجویان دکتری

 

ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ ورود شبکه‌های اجتماعی
1  حسین دهداری راد بهمن 93     
2  نادیا معتمدی بهمن 93      
3  علی نجفی بهمن 93      
4  رشا اطلسی بهمن 93      
5  نفیسه رضایی مهر 95      
6  محمد جواد منصورزاده مهر 95      
7  محسن نوری مهر 95      
8 لیلا میرزاپور مهر 96      
9 راحله محرابی مهر 96      

 

 

 

دانشجویان کارشناسی ارشد 

 


ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ ورود
 1  وحید اوتادی  مهر 92
 2  رفعت خیابانی  مهر 92
3  الناز دین خواه  مهر 92
4  شهناز فاطمیان   مهر 92
5  فرزانه مقیم خانی   مهر 92
6  افسانه سادات مکه ئی   مهر 92
7  فاطمه بقالها   مهر 93
8  فاطمه سادات زریباف  مهر 93
9  مائده ذوالفقاری  مهر 93
10  مریم شبانکاره  مهر 93
11  مهرنوش مختارنژاد  مهر 93
 12  زهرا اعما بصیر  مهر 94
 13  فرزانه حبیبی  مهر 94
14 زهرا کریمی آذر  مهر 94
15 ساره اکبری نیسیانی  مهر 95
16 مریم اکبریان میمند  مهر 95
17 فهیمه رضایی زاده  مهر 95
18 محمد مددپور اینانلو  مهر 95
19 فرهاد مصطفائی  مهر 95
20 سمیه دهقانی نائیج مهر 96
21 محمد شریف عسکری مهر 96
22 زینب سادات نوربخش مهر 96