کارگاهها و ژورنال کلاب ها
عنوان برگزار کننده موضوع تاریخ
 آشنایی با شبکه علمی استنادی ریسرچ گیت  نادیا معتمدی- افسانه سادات مکی  آشنایی با شبکه های علمی استنادی  95/12/4
آشنایی با شبکه علمی استنادی گوگل اسکلار محمد جواد منصورزاده آشنایی با شبکه های علمی استنادی  95/12/10
جستجوی پیشرفته در پایگاه اطلاعاتی پاب مد رشا اطلسی پایگاه های اطلاعاتی پزشکی 95/12/17
آشنایی با نقد کتاب  سیدجواد قاضی میرسعید-فاطمه شیخ شعاعی  نقد کتاب  96/2/12
فیلترینگ حبابی محمد جواد منصورزاده محدود شدن جستجو توسط موتورهای جستجو 96/3/16