اطلاعیه در خصوص صدور شماره دانشجویی و انتخاب واحد دانشجویان مهمان در نیمسال 981

 

 اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان در خصوص اختصاص تسهیلات ویژه جهت دانشجویان مستعد دانشگاه ها در سال تحصیلی 1399-1398

 

راهنمای نحوه پیگیری درخواستهای سامانه میزخدمت دانشجویان

 

اطلاعیه زمان آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 1399-1398

 

بخشنامه در خصوص خروج از کشور در ایام اربعین حسینی

 

اطلاعیه زمان ثبت نام دانشجویان جهت استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 99-98

 

آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت و درمان

 

اطلاعیه مرکز رشد استعدادهای درخشان

 

اطلاعیه در خصوص دانشجویان محروم از تحصیل یا انصرافی

 

 بخشنامه اعلام شماره تلفن پاسخگوی دانشجویان در ساختمان اصلی دانشگاه

 

اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی ایران در خصوص دانش آموختگان این دانشگاه

 

اطلاعیه میز خدمت

 

  اطلاعیه در خصوص عدم اصلاح تاریخ فراغت از تحصیل دانشجویان

 

اطلاعیه سیپاد در خصوص نحوه صدور دانشنامه - ریزنمرات و گواهی موقت 

 

فلوچارت طی مراحل فرآیند انجام خدمات در سامانه مجازی ارتباط با دانش آموختگان