اطلاعیه راه اندازی سامانه تحویل مدرک تحصیلی جهت دانش آموختگان

 

اطلاعیه نحوه گذرانیدن دوره کارآموزی در دوران کرونا

 

منشور پوشش و رفتار حرفه ای اساتید ، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

دستورالعمل آزمون های آنلاین دانشکده پیراپزشکی

 

اطلاعیه تمدید ثبت نام اینترنتی ورودی های جدید در سامانه سیپاد

 

اطلاعیه جشنواره ایده های نوآورانه آموزشی

 

تقویم آموزشی دانشجویان ورودی جدید 1400-1399

 

**دانشجویان رشته فوریت ورودی 99 نباید در آزمون تعیین سطح زبان شرکت نمایند

 

اطلاعیه آزمون تعیین سطح زبان جهت دانشجویان ورودی جدید

 

اطلاعیه نحوه برگزاری کلاسها در نیمسال 991

 

اطلاعیه زمان انتخاب واحد دانشجویان ورودی جدید در سال تحصیلی 1400-1399

 

اطلاعیه در خصوص انتقال دانشجویان شاهد در سال تحصیلی 1400-1399

 

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان ورودی جدید کنکور سراسری سال 1400-1399

 

اطلاعیه در خصوص تمدید اخذ شماره دانشجویی مهمان در نیمسال 1400-1399

 

اطلاعیه در خصوص شیوه نامه تخصیص امتیاز به واجدین شرایط ورود بدون آزمون از مقطع کارشناسی به ارشد در سال 1400-1399

 

اطلاعیه درخصوص آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعدادهای درخشان سال 1400-1399

 

اطلاعیه در خصوص آئین نامه تسهیلات آموزشی پژوهشی و رفاهی دانشجویان استعدادهای درخشان سال 1400-1399

 

اطلاعیه گروه معارف در خصوص کلاسهای آنلاین نیمسال 991

 

اطلاعیه ایجاد سامانه پاسخ دهی مراجعین

 

اطلاعیه افزایش سقف انتخاب واحد در نیمسال 991 بدلیل شرایط کرونا

 

اطلاعیه ثبت نام مهمانی نیمسال 991

 

اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام استعدادهای درخشان 

 

اطلاعیه آزمون مهارتهای زندگی در نیمسال 13982

 

برنامه امتحانی نیمسال 983

 

اطلاعیه ستاد شاهد 

 

اطلاعیه مراد درخصوص نحوه استفاده از سهمیه استعداد درخشان در سال تحصیلی 1400-1399

 

اطلاعیه دروس ارائه شده در نیمسال تابستان سال تحصیلی 1399-1398

 

اطلاعیه ترم تابستان سال تحصیلی 1399-1398

 

اطلاعیه تمدید مجدد مهلت درخواست مهمانی و انتقالی در سامانه وزارت بهداشت در نیمسال اول سال تحصیلی1400-1399

 

نکات قابل توجه قبل از برگزاری امتحانات آنلاین دانشکده پیراپزشکی

 

فراخوان برگزاری ترم تابستانی برای کلیه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی

 

طلاعیه دروس ارائه شده با تخفیف 40 درصدی دانشگاه علوم پزشکی مجازی در ترم تابستان 1399 

 

اطلاعیه ترم تابستانی دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور در تابستان 1399

 

اطلاعیه تمدید مهلت درخواست مهمانی و انتقالی در سامانه وزارت بهداشت در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

 

اطلاعیه گروه معارف دانشگاه در خصوص زمان برگزاری امتحانات پایانی نیمسال 982

 

زمانبندی فعالیت سامانه انتقال و مهمانی در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

 

شماره حساب مخصوص واریز هزینه خسارت آموزش رایگان مربوط به دانشجویان انصرافی

 

بخشنامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر در نیمسال 982

اطلاعیه زمانبندی سامانه نقل و انتقال در نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1398

 

 اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان در خصوص اختصاص تسهیلات ویژه جهت دانشجویان مستعد دانشگاه ها در سال تحصیلی 1399-1398

 

راهنمای نحوه پیگیری درخواستهای سامانه میزخدمت دانشجویان

 

اطلاعیه زمان ثبت نام دانشجویان جهت استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 99-98

 

آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت و درمان

 

اطلاعیه مرکز رشد استعدادهای درخشان

 

اطلاعیه در خصوص دانشجویان محروم از تحصیل یا انصرافی

 

 بخشنامه اعلام شماره تلفن پاسخگوی دانشجویان در ساختمان اصلی دانشگاه

 

اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی ایران در خصوص دانش آموختگان این دانشگاه

 

اطلاعیه میز خدمت

 

  اطلاعیه در خصوص عدم اصلاح تاریخ فراغت از تحصیل دانشجویان

 

اطلاعیه سیپاد در خصوص نحوه صدور دانشنامه - ریزنمرات و گواهی موقت 

 

فلوچارت طی مراحل فرآیند انجام خدمات در سامانه مجازی ارتباط با دانش آموختگان