برنامه امتحانی نیمسال 983

 

اطلاعیه ستاد شاهد 

 

اطلاعیه مراد درخصوص نحوه استفاده از سهمیه استعداد درخشان در سال تحصیلی 1400-1399

 

اطلاعیه دروس ارائه شده در نیمسال تابستان سال تحصیلی 1399-1398

 

اطلاعیه ترم تابستان سال تحصیلی 1399-1398

 

اطلاعیه تمدید مجدد مهلت درخواست مهمانی و انتقالی در سامانه وزارت بهداشت در نیمسال اول سال تحصیلی1400-1399

 

نکات قابل توجه قبل از برگزاری امتحانات آنلاین دانشکده پیراپزشکی

 

فراخوان برگزاری ترم تابستانی برای کلیه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی

 

طلاعیه دروس ارائه شده با تخفیف 40 درصدی دانشگاه علوم پزشکی مجازی در ترم تابستان 1399 

 

اطلاعیه ترم تابستانی دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور در تابستان 1399

 

اطلاعیه تمدید مهلت درخواست مهمانی و انتقالی در سامانه وزارت بهداشت در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

 

اطلاعیه گروه معارف دانشگاه در خصوص زمان برگزاری امتحانات پایانی نیمسال 982

 

زمانبندی فعالیت سامانه انتقال و مهمانی در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

 

شماره حساب مخصوص واریز هزینه خسارت آموزش رایگان مربوط به دانشجویان انصرافی

 

بخشنامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر در نیمسال 982


اطلاعیه زمانبندی سامانه نقل و انتقال در نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1398

 

 اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان در خصوص اختصاص تسهیلات ویژه جهت دانشجویان مستعد دانشگاه ها در سال تحصیلی 1399-1398

 

راهنمای نحوه پیگیری درخواستهای سامانه میزخدمت دانشجویان

 

 

اطلاعیه زمان ثبت نام دانشجویان جهت استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 99-98

 

آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت و درمان

 

اطلاعیه مرکز رشد استعدادهای درخشان

 

اطلاعیه در خصوص دانشجویان محروم از تحصیل یا انصرافی

 

 بخشنامه اعلام شماره تلفن پاسخگوی دانشجویان در ساختمان اصلی دانشگاه

 

اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی ایران در خصوص دانش آموختگان این دانشگاه

 

اطلاعیه میز خدمت

 

  اطلاعیه در خصوص عدم اصلاح تاریخ فراغت از تحصیل دانشجویان

 

اطلاعیه سیپاد در خصوص نحوه صدور دانشنامه - ریزنمرات و گواهی موقت 

 

فلوچارت طی مراحل فرآیند انجام خدمات در سامانه مجازی ارتباط با دانش آموختگان