اطلاعیه در خصوص آزمون دفاع مقدس 1 در نیمسال 972

 

اطلاعیه در خصوص دانشجویان محروم از تحصیل یا انصرافی

 

اطلاعیه تغییر زمان آزمون دفاع مقدس در نیمسال 972

 

اولین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی (جشنواره شهید مطهری)

 

آیین نامه بخش دانشجویی جشنواره شهید مطهری

 

اطلاعیه جشنواره شهید مطهری

 

بخشنامه اعلام شماره تلفن پاسخگوی دانشجویان در ساختمان اصلی دانشگاه

 

اطلاعیه واحد تربیت بدنی در  خصوص دانشجویانی که به دلیل بیماری قصد استفاده از معافیت پزشکی دارند

 

اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی ایران در خصوص دانش آموختگان این دانشگاه

 

اطلاعیه میز خدمت

 

اطلاعیه در خصوص تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان جهت دانشجویان جدیدالورود

 

 اطلاعیه در خصوص عدم اصلاح تاریخ فراغت از تحصیل دانشجویان

 

اطلاعیه سیپاد در خصوص نحوه صدور دانشنامه - ریزنمرات و گواهی موقت 

 

فلوچارت طی مراحل فرآیند انجام خدمات در سامانه مجازی ارتباط با دانش آموختگان

 

 آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل با استفاده از تسهیلات استعدادهای درخشان