جدول هفتگی ساعات ملاقات اساتید گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی با دانشجویان در ترم پاییز 1396

              روزهای هفته

نام استاد

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه
دکتر قاضی میرسعید 10-12 10.5-12.5 کلاس  کلاس کلاس
دکتر فاطمه شیخ شعاعی کلاس 10-12  کلاس کلاس  9-11
دکتر حجت الله سلیمانی کلاس کلاس  کلاس 8-12 8-12