جدول هفتگی ساعات ملاقات اساتید گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی با دانشجویان 

              روزهای هفته

نام استاد

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه
دکتر لیلا شاهمرادی کلاس 10-12 1-3  کلاس کلاس
دکتر فاطمه شیخ شعاعی 10-12 کلاس 10-12 کلاس  9-11
دکتر حجت الله سلیمانی کلاس کلاس  کلاس 8-12 8-12