نام ونام خانوادگی:  دکتر شعبان علیزاده

آخرین مدرک تحصیلی: دکترا - Ph.D

رشته تحصیلی: فلوشیپ علوم آزمایشگاهی 

مرتبه علمی: دانشیار

گروه آموزشی:هماتولوژی

 

پست الکترونیک:   alizadehs@sina.tums.ac.ir

 

آدرس پستی : تهران ـ خیابان انقلاب – خیابان قدس - کوچه فردانش – پلاک 17

ساختمان شماره 1 دانشکده پیراپزشکی                   کد پستی: 44361-14177

تلفن: 88983025                                         فاکس: 88983037

مسئول دفتر ریاست :  معصومه باهو