نام ونام خانوادگی:  دکتر رضا صفدری

آخرین مدرک تحصیلی: دکترا - Ph.D

رشته تحصیلی: مدیریت اطلاعات سلامت

مرتبه علمی: استاد

گروه آموزشی: فناوری اطلاعات سلامت

 

پست الکترونیک:   rsafdari@tums.ac.ir

 

آدرس پستی : تهران ـ خیابان انقلاب – خیابان قدس - کوچه فردانش – پلاک 17

ساختمان شماره 1 دانشکده پیراپزشکی                   کد پستی: 44361-14177

تلفن: 88983025                                         فاکس: 88983037

مسئول دفتر ریاست :  معصومه اسماعیلی