دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با تلاش همکاران، اساتید عالم، کارکنان دلسوز و همت خود دانشجویان این دانشکده جایگاه برجسته ای را در میان دانشکده های متناظر خود در کشور دارد.

در طی چند دهه گذشته به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با همت و تلاش بی وقفه جامعه علمی کشور پیشرفت های چشمگیری در عرصه های مختلف به ویژه بخش بهداشت و درمان ایجاد شده است. آموزش علوم پزشکی، تولید مقالات علمی و استفاده از تکنیک های پیشرفته تشخیصی و درمانی توسعه و رشد پرشتابی را تجربه کرده است. در کنار پیشرفت های ارزشمند چالش های جدیدی نیز در عرصه سلامت ظهور نموده است که نیاز به چاره اندیشی و توجه جدی دارد. به این منظور و با توجه به موفقیت های چشمگیر این دانشکده در سایه الطاف الهی همواره ارتقا کمی و کیفی آموزش و پژوهش ، ایجاد شرایط یاددهی و یادگیری موثر و کارا جهت تامین بخشی از نیازهای کشوری در سطوح تخصصی علوم پیراپزشکی ماموریتی است که در این دانشکده به تبع فعالیت های زیر تحقق می یابد:

 امید است زیر سایه الطاف الهی و همدلی و همکاری همه اساتید، پرسنل و دانشجویان در انجام این مهم موفق باشیم.

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با قدمت سه دهه همواره در عرصه های مختلف از جمله تربیت دانشجویان در حوزه های تشخیص و درمان پیشگام و پیشرو بوده است.

به منظور ارتقا و تعالی گروه های آموزشی که از تنوع چشمگیری برخوردار هستند و استفاده از پتانسیل و توانمندی های آنها و دانشجویان برای ورود به عرصه های نوین از جمله درمان و ارائه خدمات ، ایجاد شبکه کشوری پیراپزشکی و تعامل موثر با سایر دانشکده و بیمارستان ها برنامه منسجم تدوین شده است.

به منظور تقویت ارتباطات و تعاملات راه اندازی شبکه ارتباط متخصصین پیراپزشکی، استفاده از ظرفیت های نوین فضای مجازی در تسهیل امور و بین المللی سازی ارتقا جایگاه پیراپزشکی در سطح ملی و منطقه ای از موضوعات مهم پیش رو است که برای تحقق آن با با امکانات و توانمندی های نیروی انسانی تلاش خواهیم کرد. خانواده بزرگ دانشکده پیراپزشکی با همدلی بیشتر از گذشته در کنار یکدیگر به منظور تحقق مطلوب این اهداف گام خواهد برداشت

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                 دکتر شعبان علیزاده