دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در آستانه بیست و پنجمین سال استقلال خویش قرار دارد، دانشکده ای با قدمتی بیش از سه دهه، که می توان آن را در زمره یکی از مراکز آموزشی دانشگاهی دانست که دوران شباب را پشت سر گذاشته و با اندوخته ای از تجارب و عزمی راسخ تر از گذشته ، در آغاز مرحله ی میانسالی چندیست که به دنبال کسب جایگاه برترین در بین مراکز مشابه کشوری می باشد.

این دانشکده در سال 1370به درخواست رئیس وقت دانشگاه علوم پزشکی تهران مستقل شد، قبل از آن در بخشی از دانشکده پزشکی با سه رشته علوم آزمایشگاهی و مدارك پزشکی و رادیولوژی فعالیت می کرد. درابتدا دانشجویان فقط در مقاطع کاردانی و کارشناسی پذیرش می شدند، اما از سال 1386 مقطع کاردانی حذف و کارشناسی ارشد جایگزین آن شد. این دانشکده با تجربه ی حدود سه دهه به طور مستقل، 8 گروه آموزشی، 33 عضو هئیت علمی، 14 رشته در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای را در بر می گیرد.

دانشکده پیراپزشکی با بهره گیری از استادان مجرب و به کارگیری پتانسیل های در دسترس در جهت ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی با کیفیت گام برداشته است.