نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

شماره تماس

 

مهندس مرضیه خضری

 

سرپرست مرکز کامپیوتر

 

64492358

 

مهندس رسول منصوری

 

کارشناس کامپیوتر

 

64432344

 

مهدیار یاراحمدی

 

متصدی امور کامپیوتر

 

64432344