1-     دفاع آقای حسام کریم دانشجوی دکترای انفورماتیک پزشکی با عنوان" طراحی و پیاده سازی سامانه پایش و مدیریت رفتارهای جنسی"

اساتید راهنما: آقای دکتر رضا صفدری-آقای دکتر حمید چوبینه

استاد مشاور: آقای دکتر امیر مدیر

داوران داخلی: خانم دکتر لیلا شاهمرادی- آقای دکتر غلامرضا حسن زاده

داوران خارجی: آقای دکتر عبدالحسین شاهوردی- آقای دکتر ایمان حلوایی

تاریخ و ساعت برگزاری: 12/11/98 ساعت 13

2-      دفاع خانم فهیمه رضائی زاده دانشجوی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی با عنوان" علم سنجی جایگاه کشورهای خاورمیانه در تولید علم حوزه ایمنی شناسی و میکروب شناسی بر اساس مقالات نمایه شده در اسکوپوس از 2009 تا 2018 "

اساتید راهنما:خانم دکتر منیره رحیم خانی- خانم دکتر شیما مرادی

داوران: خانم دکتر فاطمه شیخ شعاعی- آقای دکتر سعید اسدی

تاریخ و ساعت برگزاری دفاع: 14/11/98 ساعت 9

3-     دفاع خانم بشرا سادات ایازی دانشجوی ارشد انفورماتیک پزشکی با عنوان " طراحی و ارزیابی برنامه کاربردی مدیریت استرس روزانه در افراد "

اساتید راهنما: خانم دکتر مرجان قاضی سعیدی آقای دکتر احمدعلی نوربالا

استاد مشاور: خانم دکتر نیلوفر محمدزاده

داوران: خانم دکتر الهام شرفی- خانم دکتر شراره رستم نیاکان

تاریخ و ساعت برگزاری دفاع: 12/11/98 ساعت 11:15

4-     دفاع خانم زهرا دانایی نیا دانشجوی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی با عنوان:" ارزیابی دز فردی و لنز چشم برای کارکنان رادیولوژی و کاردیولوژی مداخله ای در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران"

اساتید راهنما: آقای دکتر سید مهدی حسینی پویا- خانم دکترالهه جزایری

استاد مشاور: خانم دکتر سمانه برادران

داوران: آقای دکتر وحید چنگیزی- آقای دکتر سید ابوالقاسم حائری

تاریخ و ساعت برکزاری دفاع: 16/11/98 ساعت 16