پديده گرد و غبار و اثرات آن بر سلامت

  در اين متن آموزشی ضمن بيان خطرات سلامتی اين پديده، چگونی کاهش اثرات آن بر سلامت انسان مورد توجه قرار گرفته است.

  گرد و غبار، کيفيت هوا و عمق ديد را کاهش می دهد و ممکن است اثرات سويی بر سلامت انسان داشته باشد

 

  مقدمه

  پديده گرد و غبار رويدادی طبيعی است و در بخش هايی از جهان که دارای مناطق خشک و بيابانی وسيع هستند ايجاد می شود. وجود بيابان های وسيع در کشور عربستان، عراق ، سوريه و ايران نمونه هايی از اين مناطق هستند . دوره های خشکسالی طولانی می تواند احتمال بروز اين پديده را افزايش دهد. اين پديده کيفيت هوا را کاهش می دهد و عمق ديد را کاهی به حدود 5 متر کاهش می دهد و ممکن است اثرات سويی بر سلامت انسان بخصوص افراد دارای مشکلات تنفسی ، داشته باشد.

  هدف اين متن آشنايی با خطرات سلامتی اين پديده و چگونگی در امان ماندن از اثرات اين پديده يا کاهش آن است.

 

  گرد و غبار و تنفس

  ذرات گرد و غبار از نظر اندازه کاملا متفاوت هستند و از درشت (غير قابل تنفس) تا ريز ( قابل تنفس) طبقه بندی می شوند. ذرات درشت گرد و غبار حداکثر می توانند به داخل بينی، دهان و حلق راه پيدا کنند اما ذرات ريز می توانند به اعماق بيشتر و نواحی حساس مجرای تنفسی و ريه نفوذ کنند. ذرات ريزتر دارای اثرات بالقوه مهمی بر سلامت انسان هستند. بيشتر ذراتی که در پديده گرد و غبار حضور دارند از نوع درشت يا غير قابل تنفس هستند وتهديد جدی برای سلامت مردم ايجاد نمی کند. ولی ممکن است در افرادی که سابقه بيماری های تنفسی دارند مانند مبتلايان به آسم و آمفيزم مشکلاتی ايجاد نمايد.

 

  تماس با گرد و غبار و اثرات آن بر سلامت

  متداولترين نشانه هايی که طی يک پديده گردو غبار مشاهده می شود تحريک چشم ها و راههای فوقانی هوايی است. معمولا افراد زير ممکن است آسيب پذيری بيشتری داشته باشند:

 • نوزادان، کودکان و نوجوانان
 • سالخوردگان
 • افراد مبتلا به بيماری های تنفسی مانندآسم و برونشيت و آمفيزم
 • بيماران قلبی

  برای اين افراد ممکن است قرار گرفتن در معرض گرد و غبار:

 • واکنش های آلرژيک و حملات آسم راتحريک کند.
 • مشکلات تنفسی حادی را ايجاد کند .
 • در ايجاد بيماری های قلبی و عروقی موثر باشد.
 • طول عمر را کاهش دهد.

  قرار گرفتن طولانی در معرض ذرات منتقله توسط هوا ميتواند مشکلات تنفسی و ريوی و احتمالا بيماری های قلبی ايجاد نمايد.

 

  در زمان بروز پديده گرد و غبار چه بايد کرد؟

  اقدامات احتياطی زير می تواند به شما کمک کند تا خود را از اثرات سوء گرد و غبار حفظ کنيد و اثرات نا مطلوب اين پديده را بر سلامت خود به حد اقل برسانيد.

 • از فعاليت درخارج از منزل اجتناب کنيد.
 • اگر الزاما بايستی در هوای آزاد فعاليت کنيد زمان آن را به حد اقل ممکن کاهش دهيد.
 • از ورزش سنگين بويژه اگر دارای مشکلات تنفسی و آسم هستيد خود داری کنيد.
 • در خانه بمانيد و در ها و پنجره ها را بسته نگاه داريد.
 • درصورت امکان در اماکن دارای سيستم تهويه مطبوع بمانيد.
 • اگر دارای آاسم هستيد يا نشانه هايی مانند کوتاهی تنفس، سرفه و خس خس کردن و درد قفسه سينه را مشاهده نموديد بر نامه درمانی خود را دنبال کنيد و اگر نشانه ها برطرف نشد با پزشک خود مشورت کنيد.

   ايمنی در شرايط بروز پديده گرد و غبار

  در زمان بروز اين پديده ميزان ديد به سرعت کاهش می يابد. اگر در چنين شرايطی در جاده هستيد و کاهعمق ديد بر توانيی ديد شما تاثير می گذارد آهسته تر برانيد و در صورت لزوم با توجه کامل به علايم راهنمايی و رانندگی تا بر طرف شدن شرايط حاد، اتومبيل خود را در نقطه امنی متوقف نماييد.

  اگر اتومبيل شما دارای سيستم تهويه مطبوع است آن را در وضعيت چرخش مجدد هوا قرار دهيد تا گرد و غبار ورودی به اتومبيل شما کاهش يابد.

  توجه به اين موارد ميتواند در کاهش اثرات جانبی گردو غبار موثر باشد:

  · برای جلوگيری ازآلودگی مواد غذائی و آب آشاميدنی استفاده از پوشش مناسب برای مواد غذائی آماده مصرف ضروری است.

  · لازم است مواد غذائی قبل از نگهداری در يخچال از ذرات و گرد و غبار زدوده شوند.

  · برای کاهش تماس با گرد و غبار در محيط زندگی ، نظافت روزانه توصيه می شود.

 

   آيا استفاده از ماسک در زمان بروز گرد و غبار به ما کمک می کند؟

  ماسک های کاغذی معمولی و دستمال نمی توانند جلوی ورود ذرات ريز گرد و غبار به سيستم تنفسی ما را بگيرند و بنابراين استفاده از آن ها توصيه نمی شود. . ماسک های ويژه ای که برای اين منظور طراحی شده است و با عنوان P1 و P2 عرضه می شود برای اين شرايط تا حدی مناسب است . در استفاده از ماسک بايد به نکات زير توجه کرد:

 • پوشيدن آنها باعث احساس گرما شده و معمولا راحت نيست.
 • اگر ماسک بطور کامل اطراف بينی و دهان را نپوشاند، مثلا برای افرادی که محاسن بلندی دارند و راه نفوذ برای هوا باقی باشد، تاثيرچندانی ندارد .
 • اين ماسک ها آلاينده های گازی هوا مانند منوکسيد کربن را نمی گيرد.
 • تنفس با استفاده از ماسک از حالت معمولی دشوار تر است و افراد دارای سوابق بيماری قلبی عروقی و تنفسی بايد با پزشک خود مشورت نمايند.

در مجموع استفاه از اين ماسک ها برای افراد سالمی که ناچاربايد در زمان بروز پديده گرد و غبار در بيرون بمانند، قابل توصيه است.

منبع :http://behdasht.gov.ir   سايت وزارت بهداشت

 

شيوه‌ پيشگيری‌ از فرسودگی‌ شغلی

در جهان امروز توانمندی، قدرت اقتصادی و رفاه هر کشوری در گرو استفاده بهينه از امکانات، منابع و نيروی انسانی آن کشور است. در اين راستا هر چه نيروی کار شايسته تر و کارآمدتر باشد پيشرفت و توفيق آن کشور در عرصه های گوناگون اقتصادی و اجتماعی بيشتر خواهد بود. بدون شک در عرصه رقابتهای اقتصادی کارآمد بودن فرد، مؤسسه يا يک کشور در برابر رقبا در صورتی امکان پذير است که بتوان کار يا فعاليتی مشخص را با کيفيت برتر، سرعت بيشتر و کوشش کمتر انجام داد. از اين رو، سرعت و مهارت از عوامل سازنده کارآمدی به شمار می آيند. در اين مورد کارشناسان و پژوهش گران بر اين باورند که کارآمدی هر فرد به عواملی گوناگون مانند استعداد، هوش ، انگيزش ، کيفيت ماشين و ابزار کار مورد استفاده ، آموزش و تخصص مورد نياز، شرايط محيط کار، ملاحظات خستگی زدايی و... بستگی دارد
اهميت شناخت شيوه های خستگی زدائی بدين منظور است که با راهکارهای مناسب بتوان از فرسودگی و خستگی بيشتر پيشگيری کرد و اين عارضه را در صورت بروز فرسودگی درمان نمود. در بررسی اين عارضه فرسودگی بايد بر اين نکته آگاه بود که خستگی همانا پيامد کار مداوم و يکنواخت است که با استراحت آثار آن تدريجاً از بين می رود، اما نشانه های بيماری فرسودگی شغلی متعدد است و نبايد اين نوع خستگی مزمن را با خستگی های معمولی و زودگذر اشتباه نمود. يکی از معضلات افراد مبتلا به فرسودگی ناشی از کار که از فرسايش جسمی رنج می برند، قدرت آنان برای کار کردن کاهش می يابد و بيشتر اوقات خسته وناتوان هستند. افزون بر اين ، نشانه های بيماری فيزيولوژيک مانند سردردهای مکرر، تهوع ، اختلال در خوابيدن و تغيير عادات مربوط به غذاخوردن (مانند از دست دادن اشتها) در اين افراد است . مشکل ديگر اين افراد فرسودگی هيجانی است
افسردگی ، احساس درماندگی و نيز احساس به دام افتادن در کار و شغل خود، بخشی از مشکلات هيجانی آنها است . افراد گرفتار خستگی شغلی غالباً دچار فرسودگی نگرشی (از اين اختلال غالباً به عنوان دگرسان بينی خود ياد می شود) نيز هستند. اين افراد نسبت به ديگران بدگمان می شوند، اين تمايل در آنان ايجاد می شود که با ديگران بيشتر مانند يک شی ء رفتار کنند تا به عنوان يک انسان و ضمناً نسبت به آنان نيز نگرشی منفی پيدا می کنند. افرادی که دچار فرسودگی شغلی هستند اين تمايل را پيدا می کنند که خود يا شغلی که به عهده دارند، سازمان محل کار خويش و به طور کلی ، زندگی خود را بی اعتبار جلوه دهند. به بيان ديگر، اين افراد جهان اطراف خود را بيشتر با عينک خاکستری نگاه می کنند و نمی توانند زيباييهای زندگی را ببينند و اين احساس را پيدا می کنند که پيشرفت شخصی آنها کند است ، به اين نتيجه می رسند در گذشته نيز قادر نبوده اند پيشرفت شخصی زيادی داشته باشند و می پندارد در آينده نيز پيشرفتی نخواهند داشت
نشانه های فرسودگی شغلی در شاخصهای گوناگون تجلی می يابد:نخست شاخصهای هيجانی که توأم با بی علاقه شدن نسبت به شغل خود، افسردگی ، احساس به دام افتادن در شغل ، احساس درماندگی و ناتوانی ، احساس مورد تأييد و تشويق قرار نگرفتن ، احساس جدايی از ديگران و بيگانگی ، احساس بی تفاوتی و ملامت و بيزاری و از دست دادن همدلی نسبت به ديگران است که شاخص های نگرشی مانند بدبينی و بدگمانی نسبت به ديگران ، بی اعتمادی نسبت به مديريت سازمان محل کار خود، گله مند شدن از ديگران را در پی دارد. افزون بر اين شاخص های رفتاری در افراد مبتلا به عارضه فرسودگی شغلی قابل تعمق است که از آن جمله می توان ، تحريک پذيری و پرخاشگری ، کناره گيری از ديگران ، کاهش توانايی برای انجام دادن وظايف شغلی ، محدود شدن فعاليتهای اجتماعی و تفريحی ، افزايش موارد سوء مصرف دارو،افزايش مشکلات وناسازگاری بامديران ،کارمندان ،همکاران ،همسروفرزندان رانام برد.
شاخصهای روان تنی نيز بخشی ازعارضه فرسودگی است ،که جلوه هائی از آن عبارتند از: احساس خستگی ، ابتلا به دردهای عضلانی ، انواع سردردها،بی نظمی درعادات ماهانه در زنان ، تغيير در عادات برای خوابيدن (کم خوابی )، ابتلا به اختلال گوارشی و سرماخوردگی های مکرر. شاخصهای سازمانی از قبيل : کاهش رسيدگی به خواسته های ارباب رجوع ، مشتری يا مصرف کنندگان خدمات سازمان ، تنزل ابعاد اخلاقی و معنوی کارکنان ، افزايش تعداد موارد خلافکاری ، دزدی ، غيبت از کار، ترک شغل و سوانح و حوادث در کار نيز نقشی چشمگير در رفتار اين افراد دارد. فرسودگی شغلی ممکن است فرد را به تغيير کار يا کناره گيری از آن وادارد. بنابراين با شناخت جنبه های گوناگون عارضه های فرسودگی شغلی ، شناخت علل آن نيز از اولويت ويژه ای جهت درمان برخوردار است
همانطور که مطرح شد، عامل اصلی فرسودگی شغلی تحمل فشار روانی ناشی از کار به مدت طولانی و کار زياد است . اما متغيرهای ديگری نيز پيدايش اين عارضه نقش دارند. برای مثال ، با شناخت اوضاع و احوال و شرايط متعدد درون سازمانی و نيز ويژگی های شخصيتی فرد، می توان تشخيص داد که آيا وی مبتلا به فرسودگی شغلی است ؟ افزون بر اين با شناخت اين عوامل می توان ميزان يا شدت اين اختلال را نيز تعيين کرد. برای نمونه ، وقتی فرد احساس می کند تلاش های او در کاری بی فايده و غير اثر بخش است ،يا اين احساس را پيدا می کند که اين نوع تلاشها مورد توجه و قدردانی ديگران قرار نمی گيرد، ممکن است آمادگی لازم را برای ابتلا به عارضه فرسودگی شغلی پيدا کند، وقتی فرد تحت چنين شرايطی قرارمی گيرد،احساس می کند پيشرفت شخصی او قابل توجه نمی باشد
افزون بر اين ، فرصت های اندک برای ارتقا، وجود قوانين و مقررات خشک و غيرقابل انعطاف ، اين احساس را در فرد ايجاد می کند که سازمان با وی غيرمنصفانه رفتار می نمايد، از اين رو نسبت به شغل خود ديدگاهی منفی پيدا می کند. عامل مهم ديگری که می تواند در فرسودگی شغلی تأثير داشته باشد، سبک مديريت و رهبری سرپرست واحد محل کار اوست . برخی پژوهش ها نشان می دهد در مواردی که ايجاد ارتباط عاطفی با کارکنان و توجه نسبت به رفاه آنان در مديريت يک سازمان ناديده گرفته می شود، درصد بيشتری از کارکنان آن سـازمان گرفتـار فرسـودگی شغلـی می شـوند. يکی از عواملی که در بی رمقی ، تنيدگی يا فرسـودگـی شغلـی نقـش قابـل توجهـی دارد، شيوه ای است که افراد برای کنار آمدن با فشار روانی ناشی از کار زياد، به کار می گيرند، بعضی از افراد اساساً تأثيرگذار هستند و فعالانه با رويدادها روبه رو می شوند و انرژی زيادی را صرف اثرگذاری بر وقايع و محرک های تنش زای پيش بينی شده می کنند. به بيان ديگر از شيوه کنار آمدن با مشکلات و در عين حال کنترل معضلات استفاده می نمايند. اما برخی اشخاص فقط واکنش نشان داده و اجازه می دهند تا رويدادها و اتفاقات بر آنان تحميل شود اما تحمل پذيرش عوارض و نتايج چنين رويدادها و حوادثی ، ندارند
اين روش برخورد را می توان تحمل مشکلات يا فرار از آن ناميد. تحقيقات انجام شده نشان می دهد در مجموع افرادی که برای کنترل مشکلات خود در کار،از راهبردهای مناسب استفاده می کنند، کمتر دچار فرسودگی شغلی می شوند و ارزيابی آنان از پيشرفت شخصی خود نيز مثبت تراز کسانی است که از راهکارهای مناسب استفاده نمی کنند. برعکس افرادی که شيوه تسليم در برابر مشکلات يا فرار از آن را پيشه می کنند بيشتر در معرض فرسودگی هيجانی و نگرشی (دگرسان بينی خود) قرار می گيرند. نتايج بررسی ها نشان می دهد روشها و راهبردهای نامناسب که افراد در پاسخ به محرک های تنش زای ناشی از شغل و زندگی اتخاذ می نمايند، نقش مهمی را در احتمال قربانی شدن آنان و گرفتار آمدن در دام فرسودگی ايفاء می کند
عوامل ديگری که سبب می شود افراد به فرسودگی شغلی دچار شوند عبارتند از:
۱) ناآشنا بودن افراد با هدف يا اهداف سازمان يا قابل درک نبودن اين اهداف برای آنان .
۲) سياستهايی که مديريت سازمان در ابعاد مختلف وضع می کنديا در عمل به کار می گيرد.
۳) شيوه های رهبری و مديريت در سطوح سرپرستی (يا سبک رهبری سرپرستان واحدها در سازمان ).
۴) سخت و غيرقابل انعطاف بودن قوانين ، مقررات و آيين نامه ها در سازمان
۵) ناسالم بودن شبکه های ارتباطی در سازمان و فقدان ارتباط های دوطرفه و از پايين به بالا در سازمان .
۶) بی توجهی مديريت سازمان به امور کارکنان (رفاهی ، درمانی ، تفريحی و...) 
۷) عدم بهره گيری از همه توان و استعدادهای بالقوه افراد در انجام دادن وظايف شغلی
۸) مبهم بودن نقش فرد در سازمان و در فرايند توليد، توزيع و مصرف کالاها و خدمات ارائه شده توسط سازمان
۹) ناراضی بودن افراد از سازمان يا از شغل خود.
۱۰) فقدان امکانات لازم برای رشد و ترقی يا ارتقای افراد در سازمان .
۱۱) قرار گرفتن افراد در شرايط کاری که لازم است در زمانی محدود کاری بيش از توان خود انجام دهند
۱۲) واگذار کردن مسئوليتهای بيش از ظرفيت افراد به آنان و ترس از توانايی برای انجام دادن اين مسئوليتها
۱۳) گرفتارشدن در شرايط تصدی نقش های متعارض که طی آن نقشهايی به عهده فرد گذاشته می شود که با هم در تعارض اند.
۱۴) هماهنگ نبودن ميزان پرداخت حقوِ و مزايا با ميزان کاری که انتظار می رود افراد در سازمان انجام دهند.
۱۵) نامناسب بودن نظام ارزيابی عملکرد شغلی افراد و جايگزين شدن رابطه به جای ضابطه در سازمان
۱۶) فقدان امکانات مناسب و اثر بخش آموزشی برای کارکنان سازمان و ناآشنا بودن آنان با وظايف شغلی خود.
۱۷) عدم به کارگيری روشهای عملی برای آزمايش و انتخاب افراد و واگذاری تصدی مشاغل به افراد غيرواجد شرايط .
۱۸) ناآشنايی کامل افراد به وظايف شغلی خود از همان آغاز ورود به يک سازمان . شناخت عوامل و عناصر مؤثر در ايجاد فرسودگی شغلی : اين سئوال را همواره در فراروی مديران پرکار و مسئول قرار می دهد "هنگامی که فرد دچار عارضه يا اختلال فرسودگی شغلی شد، آيا راهی برای رهايی او از اين وضع بيماری زا وجود دارد؟" خوشبختانه پاسخ اين سؤال مثبت است و شواهد و يافته های جديد علمی بيانگر اين واقعيت است که امکان بهبود و بازگشت سلامتی برای اين فرد وجود دارد. زيرا با ارائه کمک های مناسب فرد می تواند از فرسودگی جسمی و روانی رهايی يابد.
اگر از ميزان فشارهای روانی وارد بر افراد کاسته شود، اگر افراد مبتلا به فرسودگی شغلی مورد حمايت سرپرست واحد محل کار خود، همکاران ، دوستان و آشنايان قرار گيرند، اگر اين افراد برای خود تفريحات سالم و سرگرمی های خارج از محل کار داشته باشند،حداقل بعضی از آنان نگرشهای مثبتی نسبت به کار خود پيدا می کنند و بازدهی آنها در کار مانند سابق می شود. البته بايد در نظر داشت که اين نوع ترميم يا کسب توان مجدد در شرايطی حاصل می شود که فرد به خود کمک کند و با به کارگيری راهبردهای درست ، خود را از دام فرسودگی شغلی رها سازد
پژوهشگران و محققين علوم روانکاوی پيشنهاد می نمايند در صورتی که از فرسودگی شغلی در رنج هستيديا می خواهيد از مبتلا شدن به آن مصون بمانيد اقدامات زير را انجام دهيد:
در صورت امکان شرايط فيزيکی يا روانی کار خودرا تغيير دهيد و چنانچه قادر به ايجاد چنين تغييراتی نمی باشيد، بعضی از رفتارهای خود را تغيير دهيد و مسئوليتی را که از عهده انجام دادن آن بر نمی آييد، قبول نکنيد.
از برنامه های متنوع برای بهبود وضعيت بدنی خود استفاده کنيد و اوقات خاصی از شبانه روز را به ورزش کردن اختصاص دهيد و از برنامه های غذايی مناسب استفاده کنيد. بدين ترتيب مقاومت بدن شما در مقابل فرسودگی ناشی از فشارهای روانی مربوط به کار و خستگی شغلی افزايش می يابد.
از روشهای خاص ايجاد آرامش (ريلکسيشن ) استفاده کنيد و در همان جلسه اول متوجه خواهيد شد که تا چه ميزان در ايجاد آرامش برای شما مؤثر واقع می شود. تاکنون برای ايجاد حالت آرامش روشهای گوناگونی معرفی شده است (مثل آموزش نظامدار آرميدگی ، مراقبه و...) شما می توانيد ضمن آشنايی با اين روشها از طريق شرکت در جلسات آموزشی شيوه های مقابله با فشار روانی
روش های کارآمد برای انجام کارها دنبال کنيد. زيرا اگر روشهای بهتر و اثر بخش تر برای انجام دادن کارها را تجربه کنيد، متوجه می شويد هميشه روشی بهتر برای انجام دادن هر وجود دارد
برای رفع خستگی کارگران می توان در کار روزانه آنها تغييراتی داد و با جابجا کردن آنها تنوعی در کارشان به وجود آورد، البته اين تنوع بايد طبق اصول و برنامه صحيح انجام پذيرد. همچنين می توان محيط های مناسب کارگری به وجود آورد و با تنظيم برنامه های تفريحی و دسته جمعی خستگی روزانه آنها را کاهش داد
ازروشهای گوناگونی مانند ايجاد علاقه ، دادن آگاهی درمورد نتيجه کار، دوره های استراحت کوتاه مدت بهره گرفت ، خواب کافی و رفتن به دامن طبيعت نيز در تقليل استرس ناشی از کار مؤثر است . اما افزون بر راهبردهای مطرح شده به اين واقعيت انکارناپذير نيز بايد نظر داشت که مديران می توانند در حل اين معضل نقش کليدی داشته باشند، زيرا يکی از وظايف مديريت هر سازمانی آن است که موجباتی را فراهم آورند تا فشارهای وارد بر افراد در سازمان ، تخفيف پيدا کند. بنابراين راهکارهای مختلفی نيز وجود دارد که با استفاده از آنها مديريت هر سازمانی می تواند مانع از وارد آمدن محرکهای تنش زا بر کارکنان شود
از اين رو، به مديران علاقه مند به سلامت جسمی و روانی کارکنان خود پيشنهاد می شود برای پيشگيری از فرسودگی ناشی از کار به اين راهکارها عمل نمايند
-
افرادی را به کاری بگماريد که نه تنها به آن علاقه مند باشند بلکه از ويژگيهای شخصيتی لازم برای انجام دادن درست وظايف شغلی برخوردار باشند. زيرا چنانچه مناسبترين فرد برای تصدی مسئوليتهای يک شغل انتخاب شود، احتمال وارد آمدن تنشهای روانی به او کمتر است ، بنابراين احتمال ابتلای او به عارضه فرسودگی شغلی نيز کاهش می يابد. برای دستيابی به اين هدف ، بهترين راه آن است که از روشهای علمی آزمايش و انتخاب استفاده کنيد و در صورت نياز از همکاری متخصص روانشناسی بهره بگيريد.
-
برای متصديان مشاغل گوناگون سازمان ، دوره های آموزشی مناسب تشکيل دهيد و مراقب باشيد که برنامه ريزی طراحی و اجرای چنين دوره هايی براساس نتايج حاصل از تجزيه و تحليل شغل شرکت کنندگان در دوره آموزشی انجام گيرد.
-
امکاناتی را فراهم آوريد که مهارتهای افراد بسته به موضوع مسئوليت کاری آنها، افزايش يابد. زيرا اگر فرد نتواند بر موقعيت شغل خود تسلط داشته باشد، فشار روانی زيادی را تحمل می کند
-
شرايط خطرآفرين در سازمان را به حداقل برسانيد و امکاناتی را فراهم آوريد که افراد در معرض خطر و محرکهای تنش زای اضافی قرار نگيرند. به عنوان نمونه دچار برِ گرفتگی يا سانحه و حادثه نشوند
-
شبکه های ارتباطی در سازمان را بهبود بخشيد به گونه ای که کيفيت و کميت ارتباط ها در سازمان ، در بهترين وضع خود باشند و اطمينان حاصل کنيد که افراد می توانند نظرات و شکايات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در رابطه با هر فرد يا موضوع ، به راحتی و بدون ترس و نگرانی و به شيوه ای منطقی ارائه دهند. در غايت مديران می توانندبا رفتار سنجيده خود به کارمندان بياموزند چگونه بدون ترس و نگرانی با سرپرست يا مدير خود وارد گفتگو شوند.

مرکزاطلاعات‌فنی‌ايران

به نقل از سايت آفتاب