- برگزاری کارگاه یک روزه HSE  ويژه كاركنان محترم دانشكده و برنامه ريزی جهت برگزاري کارگاه هاي بعدی ویژه واحد تاسیسات و واحد خدمات.

 

 

- برگزاری کارگاه تئوری و عملی اطفاء حریق در دو نوبت

 

 

- برگزاری کارگاه تئوری و عملی کمک های اولیه در دو نوبت

 

 

- برگزاری مانور آزمایشی و  و مانور اصلی تخلیه اضطراری ساختمان شماره 1 با همکاری سازمان آتش نشانی و اورژانس

 

 

- خریداری و نصب 30 عدد محفظه دستمال رولی ویژه سرویس های بهداشتی دو ساختمان

 

 

- خریداری و نصب سیستم دست خشک کندر دستشویی های ساختمان شماره 2

 

 

- معرفی کارکنان خدماتی دانشکده به معاونت پشتیبانی دانشگاه جهت دریافت کارت بهداشت

 

 

- نظارت بر اخذ کارت بهداشت مسئولین بوفه دانشکده

 

 

- نظارت بر اقلام اغذیه فروشی در بوفه دانشکده بر اساس دستورالعمل های موجود

 

 

- تهیه چک لیست نظارت بر بوفه دانشکده

 

 

- تهیه و نصب جعبه کمک های اولیه در طبقات و آزمایشگاه های مختلف دانشکده

 

 

- تنظیم چک لیست های ماهیانه از جعبه کمک های اولیه در دو ساختمان دانشکده

 

 

- خریداری 6عدد صندلی راحتی مبلی و اسقرار آنها در ورودی ساختمان شماره یک

 

 

- تهیه آب سرد کن در ورودی ساختمان شماره 2

 

 

- خریداری و نصب برچسب های ویژه خروج اضطراری شبرنگ در راه پله های هر دو ساختمان

 

 

- تهیه تابلوهای دو زبانه معرفی دانشکده و گروه ها و واحدهای مختلف دانشکده در دو ساختمان

 

 

- تهیه عینک محافظ برای آزمایشگاه های دانشکده

 

 

- اجرای طرح تفکیک زباله خشک و تر و توزیع سطل های جمع آوری کاغذ

 

 

- انجام سم پاشی های دوره ای هر دو ساختمان دانشکده جهت مبارزه با حشرات و جوندگان

 

 

- گذراندن دوره آموزشی اصول HSE و اخذ گواهی مربوطه توسط تعدادی از کارکنان دانشکده پیراپزشکی

 

 

- تهیه و تنظیم پوسترها و بسته های آموزشی ایمنی در محیط های اداری، کار با کپسول های آتش نشانی و انواع ین کپسول ها و نصب در نقاط مناسب در دو ساختمان دانشکده

 

 

- بازدید دوره ای از کپسول های آتش نشانی و شارژ به موقع آنها و تعویض کپسول های قدیمی

 

 

- تهیه و تنظیم 6 بسته آموزشی با عنوان ایمنی کارکنان تاسیسات و نصب در دفاتر تاسیسات هر دو ساختمان

 

 

 

- تجهیز آزمایشگاه های دانشکده به کیسه زباله زرد رنگ جهت تفکیک زباله های عفونی پزشکی از زباله های عمومی