لطفا برای ملاحظه قوانین و دستورالعمل های طرح های ارتباط با صنعت و شرکت های دانش بنیان اینجا  کلیک کنید