رابط دفتر ارتباط با صنعت دانشکده پیراپزشکی


 

 
تلفن

 021-88982903

 

 

 
آدرس
 تهران- خ قدس- نبش کوچه شفیعی- ساختمان شماره 2 دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران- طبقه دوم- اتاق 49