رابط دفتر ارتباط با صنعت دانشکده پیراپزشکی

مصطفی صابریان

 

 
تلفن

 021-64432352

 

 

  آدرس ایمیل

 mostafasaberian@gmail.com

 

 
آدرس
 تهران- خ قدس- نبش کوچه شفیعی- ساختمان شماره 2 دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران- طبقه دوم- اتاق 49