توجه توجه                                                                                                                                                                           

 از اساتید علاقه مند به روش های نوین تدریس دعوت به همکاری می شود و از تمامی دانشجویان و اساتید شرکت کننده درخواست می شود  اگر پیشنهاد و نقدی به این برنامه دارند از طریق شماره تلفن 88982815 و آدرس الکترونیک    a-omidkhoda@tums.ac.ir   مسوولین اجرای برنامه در دانشکده را در جریان قرار دهند.

 

  

اخبار روش های نوین یادگیری و یاددهی در دانشکده

گزارشات اجرای روش های نوین یادگیری و یاددهی در دانشکده