**اطلاعیه جدید در خصوص معافیت تحصیلی پسران

 

**اطلاعیه تمدید ثبت نام اینترنتی در سامانه سیپاد

 

**تقویم آموزشی دانشجویان ورودی جدید در سال تحصیلی 1400-1399

  

**-اطلاعیه نحوه برگزاری کلاسها در نیمسال جاری

 

**اطلاعیه انتخاب واحد دانشجویان ورودی جدید

 

** دانشجویانی که موفق به شرکت در آزمون تعیین سطح زبان نشده اند موظف به پیگیری برگزاری آزمون مجدد از طریق

       آدرس http://gsia.tums.ac.ir/intlcollege-fa و شرکت در آزمون بعدی می باشند. 

 

 

** دانشجویان رشته فوریت نباید در آزمون تعیین سطح زبان شرکت نمایند 

 

 

**اطلاعیه کارشناسی ارشد 1400-1399 

 

 

**اطلاعیه کنکور سراسری 1400-1399


 

فرم شماره 1 ثبت نام مخصوص کلیه پذیرفته شدگان

 

فرم شماره 4 ثبت نام مخصوص پذیرفته شدگان سهمیه منطقه 1 و شاهد و رزمندگان

 

فرم شماره 6 ثبت نام مخصوص پذیرفته شدگان سهمیه 2و3

 

 فرم شماره 15ثبت نام مخصوص پذیرفته شدگان افغانی و عراقی

 

 

1-مراحل انجام کار دانشجویان ورودی جدید کنکور سراسری

 

2-استعلام تاییدیه تحصیلی

 

3-فیلم آموزشی انتخاب واحد در سامانه سیپاد

 

4-معافیت تحصیلی پسران

 

5-نکات مهم جهت اطلاع دانشجویان ورودی جدید

 

6-امور رفاهی (خوابگاه،کارت دانشجویی)

 

7-ثبت نام بنیاد ملی نخبگان