شناسنامه گروه آموزشي كتابداري و اطلاع‌رساني پزشكي

 

تاريخ تأسيس: 1384

 

تعداد اعضاء : 6 نفر

 

مقاطع تحصيلي: كارشناسي ارشد و دکتری

 

هدف:  با توجه به گسترش سريع علوم و فنون و حجم روز افزون انتشارات علمی و ساير رسانه و نيز نيازهاي متغير جامعه استفاده كننده اطلاعات، وجود كارشناسان متخصص و آزموده رشته‌هاي كتابداري و اطلاع‌رساني براي اداره كتابخانه‌ها و مراكز اسناد و مدارك و سازمان  دادن منابع جهت بهره‌برداري صحيح و نيز ارائه خدمات متناسب با نياز امري لازم است. علاوه بر اين، لزوم پژوهش در اين زمينه از علوم و فنون و نيز احتياجات آموزشي اين رشته تربيت متخصصان واجد شرايط و مستعد را كه بتوانند در زمينه‌هاي پژوهشي و آموزشي فعاليت نمايند، ايجاب مي‌نمايد.

شماره دانشکده: 88957943

 

                                                                                                                                                      اعضاء هيئت علمي