تاريخ تأسيس: 1384

 

تعداد اعضاء : 3 نفر 

 

مقاطع تحصيلي: كارشناسي ارشد و دکتری  

 

هدف:  با توجه به رشد روزافزون اطلاعات و نیازهای اطلاعاتی افراد، تربیت نیروی متخصص که توانایی و قابلیت گردآوری، ارزیابی، سازماندهی، ذخیره، بازیابی، مدیریت و اشاعه اطلاعات و منابع اطلاعاتی را داشته باشد امری ضروری می‌باشد. گروه كتابداري و اطلاع رساني پزشكي در راستاي تربيت این نيروي متخصص جهت ارائه خدمت در كتابخانه‌ها، مراكز اطلاع‌رساني، محيط‌های باليني و دانشگاهي، پژوهشگاه‌ها و مراکز تحقیقات، مراکز علم سنجی، مشاوران اطلاعاتی در مراکز دانش‌بنیان، دفاتر مجلات و غیره، اقدام به جذب پذيرفته‌شدگان برتر كنكورهاي كارشناسي ارشد و دكتري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نموده است.

گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی تهران در راستای  تحقق اهداف بلند مدت و برنامه ریزی جهت بهبود عملکرد خود، اقدام به طراحی برنامه‌ریزی استراتژیک گروه کرده است که از طریق این لینک  به محتوای آن می‌توانید دسترسی داشته باشید.  

 

شماره گروه: 88957943