شماره
پایان
نامه

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استادراهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

1

علی نجفی

ارزیابی تطبیقی کارایی کتابخانههای دانشکدهای دانشگاههای علوم پزشکی ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

دکتر سارا امامقلی‌پور

دکتر فاطمه شیخ شعاعی

دکتر حسین رضوی حاج آقا

دکتر داود معصومی

1399

2

حسین دهداری راد

طراحی سیستم توصیهگر مجلات و پیاده‌سازی آن در مجلات مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر سید جواد قاضی‌میرسعید

دکتر عمار جلالی‌منش

1399

3

محمدجواد منصورزاده

ارائه اولویتهای پژوهشی نظام پژوهش سلامت ایران بر مبنای شاخص مزیت نسبی آشکارشده

دکتر المیرا جنوی

دکتر بهروز شاهمرادی

1399

4

مسعود محمدی

طراحی چارچوب مفهومی نظام بازیابی اطلاعات در حوزه گوارش و کبد

دکتر فاطمه شیخ شعاعی

دکتر غلامرضا روشندل

دکتر سید جواد قاضی میرسعید

دکتر ملوک السادات حسینی بهشتی

دکتر مرضیه زرین بال ماسوله

1400

5

رشا اطلسی

طراحی و اعتبارسنجی مدل مفهومی سامانه ملی علم سنجی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور

دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی

دکتر شراره رستم نیاکان کلهر

دکتر شیما مرادی صومعه سرایی

1400

6

نادیا معتمدی

طراحی مدل بلوغ سیستم‌های اطلاعات سلامت مادران

دکتر سید جواد قاضی میرسعید

دکتر فاطمه شیخ شعاعی

1401

7

نفیسه رضائی

طراحي و اعتبارسنجي مدل توليد محتواي اطلاعاتی آموزشي پرستاران و بيماران با استفاده از فناوري واقعيت افزوده در بخش مراقبتهاي ويژه قلب باز

دکتر لیلا شاهمرادی

دکتر میترا ذوالفقاری

دکتر بابک منافی

1401