آزمایشگاه تشخیص مولکولی COVID-19

 

    آزمایشگاه تشخیص مولکولی کوید -19 دانشکده پیراپزشکی از شهریور 1399 پس از ایجاد اضطرار در شرایط پاندمی کرونا در محل ساختمان شماره 3 دانشکده پیراپزشکی به همت اساتید و کارکنان دانشکده راه اندازی شد.

 

این آزمایشگاه با نظارت نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران موفق به اخذ تاییدیه از مراجع ذیصلاح شده است و به عنوان آزمایشگاه مرجع تشخیص SARS-COV-2 در دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.

 

در حال حاضر نمونه های مشکوک به کوید-19 از بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه به این آزمایشگاه ارسال می شود.

 

این مرکز با تعهد به انجام آزمایش در کوتاهترین زمان و با کارکنان مجرب و استفاده از بروزترین تجهیزات، به عنوان یکی از حلقه های زنجیره تشخیص و درمان بیماران کرونا در کشور عمل می نماید