Skip Navigation Links.
Collapse درباره مادرباره ما
معرفی دانشکده
چشم انداز
بیانیه ماموریت
استراتژی ها
ارزش ها
Collapse ریاست دانشکدهریاست دانشکده
معرفی ریاست
روابط عمومی
پیام ریاست
ساعت ملاقات
Collapse مشاورین دانشکدهمشاورین دانشکده
مشاور اجرایی و سیاستگذاری
مشاور علمی و پژوهشی
کارگروه نوآوری
Collapse معاونت هامعاونت ها
Collapse معاونت آموزشیمعاونت آموزشی
معرفی معاونت
فعالیتهای معاونت
Collapse معرفی کارکنان اداره آموزشمعرفی کارکنان اداره آموزش
ریاست آموزش
Collapse دایره امتحاناتدایره امتحانات
معرفی کارکنان
برنامه امتحانات
آیین نامه ها
Collapse دفتر توسعه آموزش (EDO)دفتر توسعه آموزش (EDO)
معرفی دفتر
اعضای دفتر
راهبردها
شرح وظایف
ساختار سازمانی
برنامه های در دست اجرا
دفتر مطالعات و توسعه آموزش (EDC)
دفتر توسعه آموزش دانشجویی(SEDO)
اساسنامه دفتر SEDO
راهنمای طرح هاي توسعه در آموزش
Collapse تحصیلات تکمیلیتحصیلات تکمیلی
معرفی کارکنان
ترم بندی دروس به تفکیک رشته و مقطع
سرفصل دروس به تفکیک مقطع و رشته
دستور العمل نگارش پایان نامه
آیین نامه ها
فرم های تحصیلات تکمیلی
اطلاعیه برگزاری دفاع
اطلاعیه های آموزشی
تقویم سال تحصیلی
برنامه های هفتگی در نیمسال جاری به تفکیک رشته های تحصیلی
Collapse آیین نامه هاآیین نامه ها
آیین نامه آموزشی دوره کاردانی و کارشناسی
Collapse آئین نامه های تحصیلات تکمیلیآئین نامه های تحصیلات تکمیلی
آئین نامه ی اساتید راهنما
آئین نامه های کارشناسی ارشد و دکتری
آئین نامه ها و مقررات پژوهشی
آئین نامه اعزام دانشجویان Phd
آئین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر
آئین نامه انظباتی
آئین نامه امتحانات
آئین نامه مقاطع کادانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوست
دستورالعمل اجرايي سيستم اتوماتيك سماء
اطلاعیه های آموزشی
فرآیندها
فرمها
LogBook
Collapse معاونت پژوهشیمعاونت پژوهشی
مرکز رشد
معرفی معاونت
فعالیتهای معاونت
معرفی کارکنان
کتابخانه
Collapse مرکز رایانهمرکز رایانه
کارکنان مرکز رایانه
فعالیتهای مرکز رایانه
مقالات و دانستنیهای فناوری اطلاعات
مجله پیاورد سلامت
Collapse ارتباط با صنعتارتباط با صنعت
معرفی دفتر
قوانین و دستور العمل ها
اخبار
ارتباط با ما
کتب تالیفی اعضای هیات علمی و مدرسین
راهنمای دریافت خدمات الكترونيك دانشگاه
آئین نامه ها
فرمها
راهنما ها
Collapse معاونت دانشجویی - فرهنگیمعاونت دانشجویی - فرهنگی
معرفی معاونت
فعالیتهای معاونت
معرفی کارکنان
شورای فرهنگی
Collapse مرکز پژوهش های دانشجوییمرکز پژوهش های دانشجویی
معرفی مرکز پژوهش های دانشجویی
فعالیتهای مرکز پژوهش ها
کارگاهها
تشکلهای دانشجویی
فرآیندها
آئین نامه ها
فرم ها
Collapse معاونت پشتیبانیمعاونت پشتیبانی
معرفی معاونت
فعالیتهای معاونت
معرفی کارکنان
Collapse اداره امور اداریاداره امور اداری
فرم نظر سنجی امور رفاهی
اداره حسابداری
Collapse اداره امور عمومیاداره امور عمومی
فرم نظر سنجی واحد نقلیه
Collapse دفتر امور قراردادهادفتر امور قراردادها
نمونه خام قراردادها
تدارکات
تاسیسات
انبار
تجهیزات پزشکی
Collapse تحول اداریتحول اداری
اخبار
صورتجلسه ها
تجهیزات پزشکی
فرآیندها
کارآفرینی و مفاهیم آن
تحول اداری نمادین
معرفی ISO 9001:2008
سازمان های فرا اعتباری
چالش پیش روی تحول اداری
ویژگی های تحول اداری
راهبردهای تحول اداری
تاریخچه
Collapse معاونت بین المللمعاونت بین الملل
بنیاد همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور
تحصیلات تکمیلی خارج از کشور دانشجویان
همکاری با دانشمندان و متخصصان ایرانی غیر مقیم
ماموریت آموزشی داخل و خارج از کشور
معرفی معاونت
فعالیتهای معاونت
معرفی کارکنان
آيين نامه روند تصويب و عقد قرارداد هاي پژوهشي
راهنماي نگارش پايان نامه
آدرس دهي پرديس بين الملل در مقالات فارسي و انگلیسی
راهنماي ثبت نام و ثبت اطلاعات در سيستم پژوهشيار
Collapse گروههای آموزشیگروههای آموزشی
طرح درس
گالری تصاویر
اخبار
تماس با ما
سایت قدیمی