Skip Navigation Links.
Collapse درباره مادرباره ما
معرفی دانشکده
چشم انداز
Collapse ریاست دانشکدهریاست دانشکده
معرفی ریاست
پیام ریاست
ساعت ملاقات
کمیته بهداشت و ایمنی(HSE)
Collapse روابط عمومیروابط عمومی
معرفی
اخبار
گالری عکس
Collapse مشاورین دانشکدهمشاورین دانشکده
مشاور اجرایی و سیاستگذاری
مشاور علمی و پژوهشی
کارگروه نوآوری
Collapse معاونت هامعاونت ها
Collapse معاونت آموزشیمعاونت آموزشی
معرفی معاونت
فعالیتهای معاونت
معرفی کارکنان
Collapse دفتر توسعه آموزش (EDO)دفتر توسعه آموزش (EDO)
معرفی دفتر
اعضای دفتر
راهبردها
شرح وظایف
ساختار سازمانی
برنامه های در دست اجرا
دفتر مطالعات و توسعه آموزش (EDC)
دفتر توسعه آموزش دانشجویی(SEDO)
اساسنامه دفتر SEDO
راهنمای طرح هاي توسعه در آموزش
Collapse تحصیلات تکمیلیتحصیلات تکمیلی
اخبار تحصیلات تکمیلی
کارشناسی ارشد
دکتری
اساتید راهنما
فرم های تحصیلات تکمیلی
فلوچارت مراحل طرح و تصویب پروپزال
نحوه نگارش رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد
Collapse آئین نامه هاآئین نامه ها
آئین نامه ی اساتید راهنما
آئین نامه های کارشناسی ارشد و دکتری
آئین نامه ها و مقررات پژوهشی
آئین نامه اعزام دانشجویان Phd
دستورالعمل پایان نامه
تقویم سال تحصیلی
برنامه های درسی
برنامه امتحانات
Collapse آیین نامه هاآیین نامه ها
آئین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر
آئین نامه انظباتی
آئین نامه امتحانات
آئین نامه مقاطع کادانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوست
دستورالعمل اجرايي سيستم اتوماتيك سماء
اطلاعیه های آموزشی
فرآیندها
فرمها
LogBook
Collapse معاونت پژوهشیمعاونت پژوهشی
معرفی معاونت
فعالیتهای معاونت
معرفی کارکنان
کتابخانه
Collapse مرکز رایانهمرکز رایانه
فعالیتهای مرکز رایانه
مقالات و دانستنیهای فناوری اطلاعات
راهنمای کاربران در استفاده از رایانه
مجله پیاورد سلامت
Collapse ارتباط با صنعتارتباط با صنعت
معرفی دفتر
قوانین و دستور العمل ها
اخبار
ارتباط با ما
کتب تالیفی اعضای هیات علمی و مدرسین
راهنمای دریافت خدمات الكترونيك دانشگاه
آئین نامه ها
فرمها
راهنما ها
Collapse معاونت دانشجویی - فرهنگیمعاونت دانشجویی - فرهنگی
معرفی معاونت
فعالیتهای معاونت
معرفی کارکنان
شورای فرهنگی
Collapse مرکز پژوهش های دانشجوییمرکز پژوهش های دانشجویی
معرفی مرکز پژوهش های دانشجویی
فعالیتهای مرکز پژوهش ها
کارگاهها
تشکلهای دانشجویی
فرآیندها
آئین نامه ها
فرم ها
Collapse معاونت پشتیبانیمعاونت پشتیبانی
معرفی معاونت
فعالیتهای معاونت
معرفی کارکنان
Collapse اداره امور اداریاداره امور اداری
فرم نظر سنجی امور رفاهی
اداره حسابداری
Collapse اداره امور عمومیاداره امور عمومی
فرم نظر سنجی واحد نقلیه
Collapse دفتر امور قراردادهادفتر امور قراردادها
نمونه خام قراردادها
تدارکات
تاسیسات
انبار
تجهیزات پزشکی
Collapse تحول اداریتحول اداری
اخبار
صورتجلسه ها
تجهیزات پزشکی
فرآیندها
کارآفرینی و مفاهیم آن
تحول اداری نمادین
معرفی ISO 9001:2008
سازمان های فرا اعتباری
چالش پیش روی تحول اداری
ویژگی های تحول اداری
راهبردهای تحول اداری
تاریخچه
Collapse معاونت بین المللمعاونت بین الملل
معرفی معاونت
فعالیتهای معاونت
معرفی کارکنان
آيين نامه روند تصويب و عقد قرارداد هاي پژوهشي
راهنماي نگارش پايان نامه
آدرس دهي پرديس بين الملل در مقالات فارسي و انگلیسی
راهنماي ثبت نام و ثبت اطلاعات در سيستم پژوهشيار
گروههای آموزشی
گالری تصاویر
اخبار
تماس با ما
سایت قدیمی