شنبه، 7 اسفند 1395 | 29 جمادى الأولى 1438 | 25 February 2017 |  
Allied Medical Sciences  School Banner

Code : 1530      Publish Date : 31 October 2012
Visit : 4036
Curriculum

Curriculum Outline

 

Bsc. Courses

ROW

Modules(core) Include

Credits

1

Medical Immunology(theoretical)

3

 2

Medical Immunology(Practical)

2

3

Hematology1(theoretical)

3

 4

Hematology1(Practical)

2

 5

Hematology2(theoretical)

2

 6

Hematology2(Practical)

1

7

Immunohematology(theoretical)

2

 8

Immunohematology (Practical)

1

9

Toxicology(theoretical) 

1

 10

Toxicology(Practical) 

1

 11

Pharmacology

2

12

Medical Genetics

1

 13

Etchnical Laboratory Equipment & Maintenance

1

 14

Principles Of Management of Clinical Laboratory

1

 15

Base Quality Assurance Practices for Clinical Laboratory

1

16

Histological Techniques(theoretical)

2

 17

Histological Techniques(Practical) 

1

 18

Medical Mycology(theoretical)

2

 19

Medical Mycology(Practical) 

1

 20

Parasitology I(theoretical)

2

 21

Parasitology I(Practical)

1

 22

ParasitologyII(Protozoa & Insects)(theoretical)

2

 23

ParasitologyII(Protozoa & Insects)(Practical)

1

 24

Microbiology(theoretical)

2

 25

Microbiology(Practical)

1

 26

Medical BiochemistryI(theoretical)

3

 27

Medical BiochemistryI(Practical)

1

 28

Principles Safety and Protection of Laboratory

 1

 29

 Hormone Biology(theoretical)

1

 30

Hormone Biology(Practical)

1

31

Medical BiochemistryII(theoretical)

 2

32

Medical BiochemistryII(Practical)

 1

33

medical Bacteriology(theoretical)

 3

34

medical Bacteriology(Practical)

 1

 35

Virology(theoretical)

2

36

Virology(Practical)

1

37

English texts & Medical Terminology

2

38

Seminar

1

39

Introduction to Internal Medicine

2

 

Total

61

 

ROW

Modules (non-core) Include

Credits

1

General Physics(theoretical)

2

 2

General Physics(Practical)

1

3

General chemistry(theoretical)

2

 4

General chemistry(Practical)

1

 5

General Biochemistry(theoretical)

3

 6

General Biochemistry(Practical)

1

7

Molecular Biology of the Cell

3

 8

Anatomy(theoretical) 

2

9

Anatomy(Practical) 

1

 10

Physiology(theoretical)

2

 11

Physiology(Practical)

1

12

Biophysics

2

 13

Histology(theoretical)

1

 14

Histology(Practical)

1

 15

General Psychology

2

16

Computer

2

 17

BioStatistics

1

18

Public Health and Epidemiology

2

 

Total

31

Technical Training : 16 credits

Total Modules : 130 creditsYour Comment :