فرم نظر سنجی از ارباب رجوع (موضوع ماده 8 طرح تکریم)
نام واحدی که مراجعه کرده اید :
آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است :


کلاً نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است :


نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند،یادداشت بفرمایید :
نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند را مرقوم فرمایید :
آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است :

چنانچه درخواست خلاف مقررات از شما شده است، لطفاً آن را مرقوم فرمایید. (با ذکر مورد) :
نظرات و پیشنهادات خود را به منظور اصلاح امور بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
شماره تماس :
تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *