کارگاه آشنایی با پروانه های ثبت اختراع و پایگاه های اطلاعاتی آنها

 

جلسه تدوین برنامه ریزی استراتژیک گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی با نگاهی به دانشگاه های نسل سوم و چهارم

 

جلسه ژورنال کلاب دانشجوی دکتری خانم نادیا معتمدی

 

جلسه ژورنال کلاب دانشجوی دکتری آقای حسین دهداری

 

برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری ورودی بهمن 93

 

دفاع پروپوزال دانشجویان دکتری آقای حسین دهداری و خانم نادیا معتمدی

 

فرزانه مقیم خان دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی از پایان‌نامه خود دفاع کرد

 

 وحید اوتادی دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی از پایان نامه خود دفاع کرد

 

شهناز فاطمیان ترشیزی دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی از پایان نامه دفاع کرد

 

برگزاری جلسه آشنایی با شیوه نقد کتاب در دانشکده پیراپزشکی

 

برگزاری سلسله نشست‌های علمی آشنایی با شبکه‌های علمی استنادی در دانشکده پیراپزشکی