نام و نام خانوادگی

 

عنوان پست

مرتبه علمی

مدرک تحصیلی

شماره تماس

رزومه

دکتر فاطمه شیخ شعاعی

 

مدیرگروه و عضو هیأت علمی

دانشیار

کتابداری و اطلاع‌رسانی

88957943

 

دکتر حسین دهداری راد

عضو هیأت علمی

استادیار

کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی

88957943

دکتر حجت الله سلیمانی

عضو هیأت علمی

استادیار

کتابداری و اطلاع‌رسانی

88957943

 

CV