عنوان

ارائه دهنده

تاریخ

 آشنایی با شبکه علمی استنادی ریسرچ گیت

نادیا معتمدی- افسانه سادات مکی

95/12/4

آشنایی با شبکه علمی استنادی گوگل اسکلار

محمد جواد منصورزاده

95/12/10

جستجوی پیشرفته در پایگاه اطلاعاتی پاب مد

رشا اطلسی

95/12/17

آشنایی با نقد کتاب

دکتر سیدجواد قاضی میرسعید-دکتر فاطمه شیخ شعاعی

96/2/12

کنسرسیوم تامین منابع علمی

سید ابراهیم عمرانی

96/2/26

فیلترینگ حبابی

محمد جواد منصورزاده

96/3/16

Elsevier Journal Finder: Recommending Journals for your Paper

حسین دهداری راد

96/12/8

Maturity Models of Healthcare Information Systems and Technologies: A Literature Review

نادیا معتمدی

96/12/15

آشنایی با پروانه های ثبت اختراع و پایگاههای اطلاعاتی آنها

لیلا میرزاپور

97/3/8

نقش مطالعه در سلامت با رویکرد کتاب درمانی

صدیقه سعلبی فرد

97/3/22

آشنایی با واقعیت افزوده  یا  Augmented Reality (AR)

نفیسه رضائی

97/6/13

سمینار پژوهش مولد و ماندگار

دکتر مریم نظری

97/9/20

اخلاق پژوهش در عمل

دکتر بهروز رسولی

97/12/21

 اخلاق حرفه ای در کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

معتمدی-رضائی

98/1/27

کارگاه آموزشی جستجوی اطلاعات علمی پژوهشی

مسعود محمدی

98/2/17

آشنایی با نحوه جستجو در پایگاه اطلاعاتی پاب مد

رشا اطلسی

98/2/24

آشنایی با نحوه جستجو در پایگاه اطلاعاتی استنادی اسکوپوس

نفیسه رضائی

98/3/29

آشنایی با مفاهیم علم سنجی

محمدجواد منصورزاده حسین دهداری راد

تیر 1398

انتخاب مجله مناسب برای انتشار مقاله

حسین دهداری راد

تیر 1398

شیوه افزایش استناد به تولیدات علمی

مسعود محمدی

مهر 1398

مفاهیم پایه جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی پزشکی مبتنی بر شواهد (EBM)

فاطمه شیخ شعاعی حسین دهداری راد

آبان 1399

مفاهیم پایه جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی پزشکی مبتنی بر شواهد (EBM)

فاطمه شیخ شعاعی حسین دهداری راد

دی 1399

The Role of Embedded Librarians in Educational Health Resources: Two Case Studies

ابوذر رمضانی

1400/4/7

Data sharing, management, use, and reuse: Practices and perceptions of scientists worldwide

محمد جواد منصورزاده

1400/4/21

Evaluation of Information Retrieval Based Ontology Development Editors for Semantic Web

مسعود محمدی

1400/5/11

Analysis of the development trends and innovation characteristics of Internet of Things technology based on patentometrics and bibliometrics

لیلا میرزاپور

1400/6/1

A clinical librarian in a hospital critical care unit may generate a positive return on investment

نفیسه رضائی

1400/6/15

Automatic keyphrase extraction: a survey and trends

سمیه پروین

1400/6/29