آئین نامه ها  و دستور العمل ها

دستورالعمل گرنت های پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ( سال 1400 )

نمونه و راهنمای تکمیل فرم رضایت آگاهانه انگلیسی

راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی

راهنمای اخلاق در پژوهش بر سلول های بنیادی و پزشکی بازسازختی

لزوم اخذ کد IRCT

فرم محاسبه امتیاز گرنت 8 مقاله در یک سال (مقالات 2020)

فرم محاسبه امتیاز گرنت 6 مقاله بین الملل در یک سال (مقالات 2020)

حق التحقیق جدید اعضای هیات علمی و محققان دانشگاه و مصوبه مربوطه 98/11/6

نمونه متن نامه تامین اعتبار برای طرح های مشترک معاونت پژوهشی دانشگاه و مراکز مستقل

شيوه نامه دستورالعمل ارزش گذاري پايان نامه محصول محور دانشكده پيراپزشكي

ابلاغیه کمیته ملی اخلاق در خصوص فرآیند بررسی طرح های مرتبط با صنعت

دستورالعمل بررسی پروتکل مطالعات بالینی طرح های مرتبط با صنعت

مصوبه کمیته ملی اخلاق در پژوهش در جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش‌هاي علوم  پزشكي در  جمهوری اسلامی ایران

اطلاع رسانی رعایت اخلاق در انتشار همپوشان

  آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

دستورالعمل جذب داوطلبین بین الملل پسا دکترا در دانشگاه علوم پزشکی تهران

آئین نامه حق امتیاز انحصاری ، مالکیت فکری و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و فناوری

شیوه نامه تأسیس شرکت با ایده های تولید محصولات و خدمات دانش بنیان توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه

شیوه نامه خرید از نمایشگاه ساخت ایران و فن بازار ملی سلامت در دانشگاه علوم پزشکی تهران

آيين نامه شوراهاي پژوهشي و طرحهاي تحقيقاتي

آیین نامه اختصاص امتیاز به نتایج طرح های تحقیقاتی

راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

حقوق مولفین Copyright

آئین نامه دفتر همکاری دانشگاه و صنعت

دستور العمل اجرایی طرح هاي ارتباط با صنعت دانشگاه

شیوه نامه ارتباط و همکاری اعضای هیات علمی با شورای ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده

دستورالعمل اخذ مصوبه کمیته اخلاق در ارزیابی بالینی وسایل پزشکی
** فرایند اخذ مصوبه  **