بخشنامه ثبت کارآزمایی های بالینی

بخشنامه انجام کارآزمایی بالینی/ ارزیابی بالینی درقالب طرحهای مرتبط با صنایعِ تحت نظارت سازمان غذا و دارو- ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

بخشنامه در خصوص مطالعات پژوهشی دارای موضوعات، اطلاعات و دادههای حساس -۱۴۰۱/۰۵/۲۶

ضابطه بررسی کارشناسی فراوردههای دارویی و بیولوژیک در سازمان غذا و دارو-۱۴۰۰/۰۳/۲۲ 

بخشنامه درخصوص کارآزمایی های بالینی داروهای خارج از فارماکوپه ایران-۱۴۰۰/۰۹/۰۶

نامه وزیر (راهنمای اخلاق در پژوهش در مباحث خاص)

ابلاغ ممنوعیت شروع طرح های پژوهشی مداخله ای مدیکال و پارامدیکال بروی آزمودنی های قبل از تصویب در کمیته اخلاق

عدم صدور تاییدیه اخلاقی برای پژوهش های شروع شده قبل از گرفتن تاییدیه
لزوم تصویب پروپوزال در کمیته اخلاق در پژوهش قبل از شروع پژوهش
ابلاغ ضرورت کسب مجوز کمیته اخلاق قبل از اجرای طرح ها و پایان نامه ها
لزوم ارایه کد ثبت IRCT برای مجوز جلسه دفاع پایان نامه های با موضوع کارآزمایی بالینی
ابلاغ لزوم برگزاری جلسات دفاع از پروپوزال جهت کلیه ی مقاطع

بخشنامه هیات ممیزه / مصوبه ۰۶ / ۰۲ / ۱۴۰۱ درخصوص درج کد اخلاق برای مقالات تا پایان سال ۱۳۹۳ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۸

بخشنامه کد اخلاق در مقالاتی با قالب همکاری های بین المللی 

بخشنامه کد اخلاق برای مقالات مرور نظام مند، روایتی و فراتحلیل و مطالعات بیوانفورماتیک و in silico

شناسه اخلاق در مطالعات مروری -۱۴۰۱/۰۶/۰۵

ابلاغ لزوم اخذ کد اخلاق برای انجام هرگونه اقدام در رابطه با حیوانات آزمایشگاهی-۱۳۹۹

استفاده از روش های علمی نوین با رویکرد جایگزینی حیوانات آزمایشگاهی

لزوم تطابق کامل اقدامات بعمل آمده بر روی حیوانات آزمایشگاهی با موازین اخلاقی و علمی-۱۳۹۸

مصوبه دهمین جلسه کمیته ملی اخلاق درخصوص نحوه استفاده از داده های سلامت

مصوبه کمیته ملی اخلاق در پژوهش در جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی

دستورالعمل بررسی پروتکل مطالعات بالینی و مطالعات هم ارزی زیستی (بیواکی والانس) بر روی داروهای متقاضی ثبت/ تمدید پروانه از سازمان غذا و دارو

 

درخصوص بررسی پروتکل مطالعات بالینی و مطالعات هم ارزی زیستی (بیواکی والانس)